Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rybarkiewicz Zbigniew

Zbigniew Rybarkiewicz, ur. 28 X 1948 w Łodzi. Ukończył SP nr 3 w Łodzi (1962).

1966 robotnik w MPK w Łodzi, 1966–1967 robotnik transportu zewnętrznego w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Andrzeja Struga tamże, 1970–1976 robotnik produkcji w Przędzalniach Bawełny im. gen. Waltera tamże, 1976–1981 motorniczy w MPK tamże.

26–31 VIII 1980 członek KS w zakładzie, emisariusz do gdańskiego MKS, skąd przekazał do Łodzi informację o podpisaniu porozumienia gdańskiego. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. skarbnik KZ, 5 IX 1980 współzałożyciel MKZ w Łodzi, współorganizator struktur zakładowych „S” tamże. 1980–1981 współorganizator służb porządkowo-ochronnych przy MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej. 29 IV 1981 współzałożyciel, od XI przew. KOWzP w Łodzi. 25 VI 1981 – IV 1988 członek KPN, organizator jej łódzkich struktur, od VIII 1981 na czele KAB KPN Okręgu III Łódź. X 1981 organizator wydawania niezależnego pisma „Wolna Polska”. 4 XII 1981 kierował 1,5-godzinną akcją protestacyjną „Nie ma porozumienia przez kraty więzienia”, zorganizowaną przed Domem Handlowym Central w Łodzi.

14 XII 1981 przew. KS w zakładzie, nast. w ukryciu; 26 XII zwolniony z pracy. 31 XII zatrzymany, 1 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 27 I 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Łodzi i Hrubieszowie (prowadził głodówki ws. statusu więźnia politycznego), 1 VII 1983 zwolniony. 1983–1986 organizator poligrafii KPN w Łodzi. 1983–1984 pracował bez formalnego zatrudnienia w warsztacie Włodzimierza Wojtczaka w Ksawerowie k. Łodzi. 1984–1985 pracownik Pracowni Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Ewy Fietkiewicz w Łodzi. 1983–1986 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1983 inicjator wydania (z Pawłem Wielechowskim), nast. organizator i uczestnik druku pierwszej publikacji łódzkiego KPN – Zagroda Matriony Aleksandra Sołżenicyna. 1984 dwukrotnie zatrzymany; inicjator wydania albumu z fotografiami Kronika bezprawia. 1 maj 1984 oraz dwuczęściowego albumu fotograficznego Katyń (cz 1. VII 1984, cz. 2. IX 1984). VI 1984 organizator i uczestnik druku ulotek wzywających do uwolnienia więźniów politycznych. VIII 1984 na polecenie Leszka Moczulskiego twórca (z P. Wielechowskim) zaplecza organizacyjnego dla druku w Łodzi podziemnego pisma „Droga”. 22 XII 1984 uczestnik II Kongresu KPN w Warszawie, członek Rady Politycznej KPN, szef Obszaru III. 1985–1986 pracownik zakładu dekarskiego w Łodzi. 9 III 1985 zatrzymany po wpadce drukarni „Drogi”, poddany rewizji, 12 III 1985 przesłuchiwany w KG MO w Warszawie w ramach śledztwa przeciwko kierownictwu KPN. Pod koniec 1985 redaktor (z Aleksandrą Kozłowską) zbioru dowcipów politycznych Kto prosił ruskie (Wydawnictwo Polskie). Od 6 VIII 1986 na emigracji w Szwecji, gdzie współpracował z P. Wielechowskim, prowadzącym Biuro Zagraniczne KPN. 1988 pracownik Gminy Karlstad (stolarz, lakiernik w ośrodku przygotowawczym dla osób wchodzących na szwedzki rynek pracy), 1988–1990 operator maszyn w fabryce gumy Gisco Slang AB w Vålberg, 1990–2009 operator maszyn sterowanych komputerowo w fabryce Calamo AB w Molkom, 2009–2013 wcześniejsza emerytura opłacana przez dotychczasowego pracodawcę, od X 2013 na emeryturze.

7 VIII – 15 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Łodzi w ramach SOS krypt. Marsz; 30 XII 1981 – 15 IV 1982 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Próba; 10 IX 1987 – 5 IX 1988 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Ekipa.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry