Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siuda Adam Mieczysław

Adam Mieczysław Siuda, ur. 16 XII 1940 w Pabianicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka (1969). 

1961–1964 nauczyciel w SP w Okupie k. Łasku, 1964–1973 w Technikum Ekonomicznym w Łasku, 1973–1999 w I LO tamże.

Od IX 1980 w „S”; od 28 XI 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, od 28 XII przew. KZ, od XII 1980 członek prezydium Delegatury MKZ/ZR Ziemia Łódzka w Łasku, od XII 1980 członek Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania tamże. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Łasku, IX/X 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 16 I 1982 zwolniony. 1982–1990 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, 1982–1986 współorganizator mszy za Ojczyznę w kolegiacie Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku. 1982–1989 współorganizator (z Andrzejem Owczarkiem, Krzysztofem i Robertem Dąbrową, Dariuszem Wlazłowiczem) działalności podziemnej w Łasku, w tym druku i kolportażu znaczków poczt podziemnych, kart okolicznościowych, malowania haseł antysystemowych, 1982 współorganizator wmurowania tablicy ku czci prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz w 1985 ks. Jerzego Popiełuszki w kolegiacie NMP i św. Michała Archanioła w Łasku. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „zas”, „Gryf” i książek (m.in. Wydawnictwa CDN, Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej, Instytutu Literackiego w Paryżu). Od 1984 współorganizator łaskich Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwany i nękany nocnymi telefonami z pogróżkami.

1989–1992 przew. Komisji Międzyzakładowej „S” Podregion Łask, 1989–1999 przew. Międzyszkolnej KZ Podregion Łask. 1989–1992 delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka, 1990–1992 członek ZR. 1992–1995 przew. Sekcji Oświaty i Wychowania Województwa Sieradzkiego. W 1993 w RdR, 1995–1996 w ROP.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w ramach KE, 1987–1989 przez p. III RUSW w Łasku w ramach KE.

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry