Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Teluk Jerzy

Jerzy Teluk, ur. 20 IX 1941 w Białej k. Wielunia. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektrycznego (1968).

III 1968 uczestnik wieców studenckich we Wrocławiu.

1968–1970 kierownik robót elektrycznych w Przedsiębiorstwie Montażowym Urządzeń Technologicznych w Wieluniu, 1970 inspektor nadzoru w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego w Praszce, 1970–1971 z-ca kierownika placówki w Wieluniu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Łodzi, 1971–1982 specjalista, koordynator realizacji dostaw w Zakładach Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL w Wieluniu.

Od X 1980 w „S”, od I 1981 członek KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, przew. ZR, 1981 członek KKP/KK, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13–28 XII 1981 w ukryciu, 28 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 24 VII 1982 zwolniony. 1982 pracownik administracji Wieluńskiego Klubu Sportowego, od 1982 właściciel Zakładu Ślusarskiego, nast. PPHU Telux/PPHU Telux Sp. z o.o. w Wieluniu.

VII 1976–III 1984 zarejestrowany przez Wydz. III/Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Sieradzu jako TW ps. Siata. Według zachowanych materiałów do IX 1981 odbył 67 spotkań z oficerami prowadzącymi, na których miał przekazywać gł. ustne informacje dot. sytuacji w macierzystym zakładzie pracy, sytuacji i nastrojów wewnątrz struktur „S”, za co miał 9-krotnie przyjmować wynagrodzenie. Wraz z rozwojem „S” starał się rozluźniać kontakty z SB, której funkcjonariusze uznali, że IX 1981 współpraca faktycznie ustała. Mimo to, ostateczne wyrejestrowanie nastąpiło dopiero III 1984. Jerzy Teluk nie uznaje swoich kontaktów z SB za formę tajnej współpracy.

1984–1989 rozpracowywany przez RUSW w Wieluniu w ramach KE.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Sieradzka, Wieluń

Opcje strony

do góry