Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tomaszewicz Andrzej

Andrzej Tomaszewicz, ur. 11 III 1943 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia (1966); doktorat (1996), habilitacja (2012).

Do 1981 w PZPR.

1966–1968 asystent w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, 1968–1970 asystent w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ, 1970–1983 nauczyciel w I LO w Sieradzu.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, 1981 przew. KZ, od I 1981 członek Sekcji Oświaty i Wychowania przy MKZ Sieradz/ZR Ziemia Sieradzka, I – V 1981 redaktor niezależnego pisma „Solidarność. Pismo NSZZ «S» Sieradz”. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, członek ZR. Od VI 1981 redaktor niezależnego biuletynu „«Solidarność». Tygodnik Regionu Ziemia Sieradzka”.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie, 4 XII 1982 zwolniony. 1983–1998 st. kustosz w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. 1983–1985 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz–Konin–Sieradz, współredaktor i kolporter podziemnego pisma „Nasza Solidarność”. 16 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ WUSW w Sieradzu i Oddziale Śledczym ZK w Sieradzu, 12 III 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Sieradzu na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1988–1989 współprzew. MKO Ziemi Sieradzkiej.

IV – VI 1989 współzałożyciel, członek Wojewódzkiego KO w Sieradzu. 1989–1991 senator RP z listy KO, 1998 dyr. Wydz. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, 1999–2002 radny Powiatu Sieradzkiego z listy RS AWS, 1999–2002 członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego. 2003–2010 st. specjalista w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UŁ w Sieradzu. Od 2011 na emeryturze.

Autor m.in.: Życie kulturalne ośrodków miejskich guberni kaliskiej w latach zaborów (1998); Dobroczynność w guberni kaliskiej (2012).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Sieradzu w ramach SOS krypt. Hala; 1983–1986 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Układ-1; 1985–1986 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Redakcja; 1989 w ramach SO krypt. Senator.

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry