Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23003,Tworkowski-Jacek.html
2023-09-27, 08:00

Tworkowski Jacek

Jacek Tworkowski, ur. 9 IV 1953 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1978).

1973–1977 w SZSP, 1979–1980 ZSMP.

15 V 1977 uczestnik czarnego marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. 1978–1983 mistrz utrzymania ruchu w odlewni w Fabryce Maszyn Górniczych Pioma w Piotrkowie Trybunalskim.

Od X 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej, od 11 I 1981 przew. KZ, 19–22 XII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, od XII 1980 członek Delegatury MKZ Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, od VI 1981 delegat na I WZD woj. piotrkowskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 17 III 1982 zwolniony. 1981–1989 wielokrotnie przesłuchiwany. W 1982 organizator pomocy dla rodzin internowanych; 1982–1990 działacz (1982–1983, 1985–1990 przew.) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Franciszka Ksawerego (oo. jezuici) w Piotrkowie Trybunalskim (organizator wydarzeń społeczno-kulturalnych, mszy za Ojczyznę, pielgrzymek), 1985 inicjator grup niezależnego harcerstwa. I–VI 1984 zatrudniony przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. bernardyni) w Piotrkowie Trybunalskim, m.in. przy prowadzeniu punktu sprzedaży wydawnictw. 1984–1985 ponownie w FMG Pioma tamże. 1985–1986 własna działalność gospodarcza, 1986–1989 specjalista ds. techniczno-konstrukcyjnych Zakładu Sprzętowo-Transportowego Budownictwa w Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie.

1989–1991 pracownik stacji benzynowej w Piotrkowie Trybunalskim, 1990–1991 nauczyciel w ZSZ przy FMG Pioma tamże, 1991–1992 z-ca naczelnika Wydz. Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego tamże, 1992–1995 dyr. Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych tamże, 1995–1997 własna działalność gospodarcza. 1997–2001 poseł RP z listy AWS, 2002 inspektor w Doma Services Antoni Wnękowicz w Sękocinie Starym, od 2002 gł. specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Łodzi. 1989–1990 członek KO w Piotrkowie Trybunalskim; 1989, 1999–2002 w ZChN (2000–2002 członek Zarządu Regionu woj. łódzkiego); 1990–1994 radny Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z listy KO (1990–1992 wiceprzew. Rady); 1990–1998 członek Klubu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim; od 1993 Forum Ruchów Katolickich tamże; 1993–1994 Sejmiku Samorządowego Województwa Piotrkowskiego; 1994 przew. Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim; 2005–2007 członek Stowarzyszenia Prawica Razem tamże. 1990–1992 komendant I Piotrkowskiego Szczepu Drużyn Harcerskich ZHP „r. zał. 1918”, 1992–2007 I PSDH ZHR; 1989–2008 założyciel i członek Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej; 1996–1998 współzałożyciel i przew. Towarzystwa Wschód Zachód w Piotrkowie Trybunalskim, nast. członek, od 2008 członek honorowy, od 1997 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1981–1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w ramach KE krypt. Drukarz.

Milena Przybysz

Region Ziemia Piotrkowska, Piotrków Trybunalski

Opcje strony