Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Prutis Stanisław

Stanisław Prutis, ur. 15 III 1948 w Kraskowie k. Kętrzyna. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1969), doktorat (1977), habilitacja (1988), prof. (1999).

Od 1972 st. asystent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, od 1977 adiunkt.

Od 1980 w „S”; organizator „S” w Filii UW i struktur międzyzakładowych w Białymstoku, współautor Statutu Regionu Białystok; doradca prawny ZR Białystok, brał udział w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 8 II 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik czołowych działaczy opozycji (m.in. Jerzego Rybnika i Bernarda Bujwickiego), zajmował się sprawami prawnymi; współredaktor pism i listów protestacyjnych.

1989–2002 kierownik Zakładu Prawa Cywilnego Wydz. Prawa Filii UW w Białymstoku. 1990–1994 wojewoda białostocki. Od 1994 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, 1996–2005 dziekan Wydz. Prawa Filii UW/Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydz. Prawa tamże.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa, m.in. Pozycja prawna państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ewolucja rozwiązań) (1987), Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi skarbu państwa: komentarz i orzecznictwo SN i NSA (1997), Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne (2012).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Złotym Krzyżem Zasługi (1990).

7 I – 13 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Konsultant; 5 I 1982 – 19 IX 1982 w ramach KE krypt. Klon/Radca.

Emilia Świętochowska

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry