Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojciechowska Anna

Anna Wojciechowska, ur. 1 IV 1943 w Krasowie-Częstkach k. Białegostoku. Ukończyła Liceum Korespondencyjne nr 3 w Białymstoku (1968), nast. kurs pielęgniarski.

1962–1998 pielęgniarka w PSK w Białymstoku.

Od jesieni 1980 w „S”.

XII 1981 – 1985 współpracowniczka Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie powstał w IV 1982 z inicjatywy m.in. Barbary Wyrzykowskiej, Heleny Fudali, Barbary Frączek, Józefy Czajki, Krystyny Lisowskiej, Andrzeja Deca, Mieczysława Fienia oraz gwardiana klasztoru o. Jana Kantego Bartnika. przy parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku (pracowała przy rozdzielaniu darów represjonowanym i ukrywającym się). 1982–1983 łączniczka ukrywających się przywódców białostockiej „S”: Romana Wilka, Jerzego Rybnika i Stanisława Marczuka (organizatorka spotkań z działaczami podziemia, kurierka przekazująca korespondencję). W 1983 delegatka środowiska białostockiego na spotkanie działaczy „S” służby zdrowia w Gdańsku; po rewizji mieszkania i znalezieniu okolicznościowych kalendarzy „S” dwukrotnie przesłuchiwana. 1983–1988 kolporterka podziemnej książek i pism, m.in. w placówkach służby zdrowia w Białymstoku. 1985–1986 redaktorka, autorka w piśmie „Jutrzenka”, łączniczka (przenosiła matryce) i kolporterka. W 1984 pomogła w zwolnieniu z aresztu kolportera „Jutrzenki”, Andrzeja Kuczyńskiego (zwolniony na podst. orzeczenia lekarskiego). 1986 ukarana przez kolegium ds. wykroczeń grzywną.

Od 1989 w „S”; delegatka na WZD, 1994–1998 członek ZR Białystok. Od 1998 na emeryturze.

22 XI 1982 – 11 III 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOR krypt. Odrodzenie; 14 III – 4 XI 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOS krypt. Colorado; 4 VIII 1987 – 14 XII 1989 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Mewa.

Emilia Świętochowska

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry