Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bobak Zbigniew

Zbigniew Bobak, ur. 24 I 1931 w Zuszycach k. Lwowa (obecnie Ukraina). Ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim kurs I stopnia matematyki (1953), absolwent UWr, kierunek matematyka (1970).

1950–1953 w ZMP; został usunięty za konflikt z uczelnianym sekretarzem organizacji partyjnej.

1956–1966 w PZPR, 1956–1966 w ZNP, przew. Zarządu Powiatowego.

1953–1954 nauczyciel, z-ca dyr. w LO TPD w Zgorzelcu, zwolniony z powodu niewpuszczenia na egzamin maturalny członków PZPR. 1954–1960 nauczyciel w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Zgorzelcu, 1954–1957 dyr. LO dla Pracujących tamże. 1961–1966 organizator, nast. dyr. Technikum Górniczo-Energetycznego tamże, V 1966 wydalony z PZPR i usunięty ze stanowiska z zakazem wykonywania zawodu nauczyciela. Powodem było stwierdzenie, że samorząd uczniowski był ważniejszy od ZNP, oraz dopuszczenie do wyboru w plebiscycie na patrona szkoły prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. VIII 1966–1984 organizator ośr. elektronicznego przetwarzania danych, kierownik ds. informatyki, od 1982 referent ds. bhp, specjalista ds. szkoleń w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Turoszowie/Bogatyni.

Od IX 1980 w „S”, doradca Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, XI 1980–1981 członek prezydium MKZ/Delegatury ZR Dolny Śląsk w Zgorzelcu, inicjator zakładania struktur „S” w zakładach Zgorzelca i okolic. 21–22 I 1981 podczas strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze uczestnik negocjacji MKS w Jeleniej Górze z komisją rządową. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, IX/X 1981 delegat na I KZD. 1980–1981 organizator, wiceprzew. Samorządu Pracowniczego w zakładzie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, 15 III 1982 zwolniony, nast. hospitalizowany we Wrocławiu. 1984–1991 specjalista ds. ekonomicznych, od 1986 (na pół etatu z najniższym uposażeniem) operator przenośnika, nast. zwałowarki z zakazem opuszczania stanowiska w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego/Zakładzie Robót Górniczych KWB Turów, 1986–1991 na rencie.

II–VI 1989 członek Komisji Koordynacyjno-Informacyjnej/Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Ziemia Zgorzelecka oraz KO Ziemi Zgorzeleckiej. 1989–1991 poseł na Sejm RP z listy KO. Od 1990 współzałożyciel, nast. członek ROAD/UD/UW/Partii Demokratycznej. 1992–1997 kierownik Centrum Sportowego KWB Turów w Zgorzelcu, od 1992 współzałożyciel, nast. członek Fundacji Ochrony Środowiska Rejonu Zgorzelecko-Bogatyńskiego. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Do 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Zgorzelcu w ramach KE krypt. Rada.

Michal Orlicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry