Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23195,Karus-Jan.html
2023-09-27, 11:11

Karuś Jan

Jan Karuś, ur. 16 IX 1941 w Tapinie k. Jarosławia. Ukończył ZSZ w Jarosławiu (1958).

1958–1961, 1963–1966, 1973–1975 praca w gospodarstwie rolnym rodziców, 1961–1963 służba wojskowa, 1966–1972 kierownik/brygadzista w stolarni Państwowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnego w Radymnie, 1972–1973 kierownik w stolarni w Huwnikach Kombinat Rolny w Sierakoścach, 1975–1995 prowadził gospodarstwo rolne w Tapinie.

Od jesieni 1980 zaangażowany w tworzenie NSZZ Rolników Indywidualnych. I i II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, członek KS, 18 II 1981 sygnatariusz porozumienia, 19 II 1981 listu intencyjnego do premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego na zakończenie protestu. 8–9 III 1981 uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego zw. zaw. rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ RI „S”. Od 9 III 1981 przew. KKR NSZZ „S” RI. Od VI 1981 wiceprzew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” RI w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie, 14 V 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemnych struktur „S”, kolporter ulotek, książek i gazet (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Busola”), udział w organizowaniu konspiracyjnych drukarni. 1982–1989 organizator spotkań opozycjonistów – rolników z bp. Ignacym Tokarczukiem. 1982–1989 uczestnik spotkań Krajowej Rady Rolników w Wilanowie. V 1988 z Tadeuszem Trelką, Jarosławem Śliwińskim i Jerzy Trojnarem, powiadomił wojewodę przemyskiego Andrzeja Wojciechowskiego o powstaniu Tymczasowej Rady Rolników „S” jako kontynuatorki NSZZ RI i żądał zwrotu mienia związku. 1982–1988 zatrzymywany, przesłuchiwany i rewidowany.

1989 przew. WKZ NSZZ „S” RI w woj. przemyskim, wyznaczony na delegata Tymczasowej Rady Rolników na rozmowy Okrągłego Stołu (delegacji nie dopuszczono). 1989–1996 przew. Wojewódzkiego Samorządnego Związku RI „S”. 1992–1996 wiceprzew. Krajowego Związku Rolników Indywidualnych.

1990–2010, 2014–2018 radny gm. Rokietnica; 1990–1994, 1998–2002 przew. Rady Gminy; 1995–2000 na rencie chorobowej, od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018); uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018).

17 VII 1981–28 V 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Wici; 25 III 1982–12 IV 1983 przez Wydz. IV KW MO tamże/p. VI RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Klon; 23 III 1983–29 XII 1987 przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Przemyślu/p. VI RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Zielarz; 15 IV 1985–20 I 1986 przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Sygnatariusze; 30 V 1985–24 XI 1989 przez Wydz. VI WUSW tamże w ramach SO krypt. Wspólnota; 10 II 1988–26 X 1989 przez p. VI RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Zielarz.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl, Jarosław, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Opcje strony