Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majewski Wojciech Antoni

Wojciech Antoni Majewski, ur. 5 VII 1952 w Olsztynie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej tamże, Wydz. Mechanicznego (1979).

1980–1981 konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury Mleczarskiej Oddział w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, organizator, nast. przew. Komitetu Założycielskiego i KZ, 23 IX 1980–26 VI 1981 członek MKZ i TZR tamże.

15–16 XII 1981 próba zorganizowania strajku w OBRAM i Zakładach Wytwórczych Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz w Olsztynie, za co 30 XII 1981 aresztowany, 9 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki tamże na rok i 8 mies. pozbawienia wolności, 25 III 1983 zwolniony. Zwolniony z pracy, XII 1983–1989 robotnik fizyczny w Mazur-Tomie w Olsztynie.

1989–2001 konstruktor w Państwowych Zakładach Zbożowych i Sp. z o.o. Wimet w Olsztynie, 2002–2011 kierownik utrzymania ruchu w Czmuda SA tamże. Od 2011 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1980–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SO krypt. Spomasz oraz KE krypt. Inżynier.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry