Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalska Irena

Irena Michalska, ur. 20 X 1947 w Olsztynie. Wykształcenie podstawowe.

1976–1982 linotypistka, składacz maszynowy w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Od IX 1980 w „S”, 17 VIII–5 IX 1981 uczestniczka strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych.

Po 13 XII 1981 m.in. z Danutą Gulko uczestniczka nieformalnej grupy kolportującej „Rezonans”, a także pomagającej internowanym pracownikom: Józefowi Nowakowi i Andrzejowi Zarzyckiemu, i ich rodzinom. 26 VIII 1982 zatrzymana, 28 VIII aresztowana. 6 XI 1982 skazana przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na 3 lata pozbawienia wolności, osadzona w AŚ w Ostródzie i ZK Fordonie, 12 V 1983 zwolniona warunkowo. 28 XI 1982 zwolniona z pracy. Od 1983 na emigracji w USA.

19 XII 1981–24 I 1984 rozpracowywana przez Wydz. II KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Messalina.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry