Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fedorowicz Andrzej

Andrzej Fedorowicz, ur. 30 XII 1950 w Łomży. Ukończył Technikum Weterynaryjne tamże (1968).

W l. 70. i 80. w ZSL.

1969–1972 pracownik Powiatowego Zakładu Weterynaryjnego w Białymstoku, 1973 Powiatowego Zakładu Weterynaryjnego w Kielcach, 1974–1975 Wojewódzkiego Zakładu Weterynaryjnego w Białymstoku Oddział Bielsk Podlaski, 1976–1977 Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Białymstoku, 1977–1978 kierownik Zakładu Gospodarki Rolnej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym, 1978–1980 zaopatrzeniowiec w Krajowej Spółdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza Oddział w Białymstoku, 1980–1982 Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Studziankach.

Od 1980 w „S”, 1982–1989 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, organizator punktów druku (m.in. w swoim domu) i kolportażu w Białymstoku: „Biuletyn Informacyjny »S« Region Białystok”, „Jutrzenka”, „Wątek”, organizator transportu matrycy i powielacza z Warszawy. 1982–1984 współpracownik TKW Region Białystok. 1983 pracownik młyna w Księżynie, od 1984 brygadzista w Zakładzie Zwalczania Szkodników Żywności Oddział w Białymstoku. 1985–1986 w Tymczasowym Kolegium Wykonawczym MKK tamże 1985 rewizja w domu, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1987 współorganizator spotkania działaczy białostockiej „S” z Anną Walentynowicz i Andrzejem Gwiazdą. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989–1991 na emigracji w USA. Od 1991 pracownik Zakładów Mięsnych Białystok, nast. inspektor Zakładu Obsługi Komunikacji Miejskiej tamże. 1991–2001 w SN (od 1999 prezes okręgu Białystok), od 2001 w LPR (woj. pełnomocnik, nast. od 2003 przew. struktur wojewódzkich woj. podlaskiego). 2001–2007 poseł IV i V kadencji Sejmu z ramienia LPR, od 2007 specjalista w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, nast. na rencie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW Białystok w ramach SOS krypt. Odrodzenie; 1984–1986 w ramach SOS krypt. Weterynarz; do 18 V 1987 w ramach SOS krypt. Uparty, 1986–1989 w ramach SOS krypt. Kotwica.

Emilia Świętochowska

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry