Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trzęsicki Kazimierz

Kazimierz Trzęsicki, ur. 22 I 1947 w Rakowie k. Kępna. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozofia teoretyczna (1973), doktorat na Wydz. Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (1978), habilitacja na Wydz. Filozofii i Socjologii tamże (1991), profesura (2010).

1974–1990 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Humanistycznym Filii UW w Białymstoku.

1968 w czasie studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współzałożyciel Międzyuczelnianej Komisji Organizacyjnej Studentów Miasta Poznania, IV 1968 współredaktor i kolporter ulotki informującej o wydarzeniach III 1968. 18 IV 1968 aresztowany, osadzony w Centralnym Więzieniu w Poznaniu, 11 VII skazany przez Sąd Powiatowy dla miasta Poznania na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od 1980 w „S”, współtwórca komitetu uczelnianego w FUW, zaangażowany w prace ZR Białystok.

XI/XII 1981 wykłady dla studentów strajkujących na Wydz. Prawa FUW. Od poł. l. 80. członek KIK w Białymstoku, 1987–1991 prezes i wiceprezes; członek Krajowej Rady KIK, 1990 inicjator wydawania pisma „Słowo”.

1989 członek Regionalnego KO „S” Ziemi Białostockiej, członek KO przy Przew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie. Od 1989 ponownie w „S”, członek TKZ w FUW, nast. przew. KZ, 1990–1992 członek ZR Białystok, 1990–1993 delegat na KZD. 1990–2004 prof. na Politechnice Białostockiej. Od 2004 kierownik Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki w Uniwersytecie w Białymstoku. 2009–2012 prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prezes AZS w Białymstoku.

Autor publikacji gł. z zakresu logiki i informatyki, m.in. podręczników Logika. Nauka i sztuka (2000), Elementy logiki i teorii mnogości (2004) i Logika (2012).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

7 IV 1968–8 I 1969 rozpracowywany przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Poznaniu w ramach Sprawy Operacyjno-Śledczej krypt. Jaszczurka; 12 II 1976–31 VIII 1976 przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Logik; 10 I–5 VI 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOS/SOR krypt. Związek.

Emilia Świętochowska

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry