Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zrajko Jan Mieczysław

Jan Mieczysław Zrajko, ur. 4 VI 1945 w Korzeńcu k. Birczy. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Przemyślu (1967), Studium Nauczycielskie w Gliwicach (1973).

1969–1979 nauczyciel zawodu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Przemyślu, 1979–2001 właściciel Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego, Krajowego, Produkcji i Usług (branża tworzywa sztuczne). 1976–1979 w PZPR.

1980–1981 współorganizator struktur „S” rzemieślników w woj. przemyskim. Od wiosny 1981 przew. Prezydium Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Indywidualnego Rzemiosła Przemyśla i Województwa Rzeszowskiego. 25 X 1980–5 XII 1981 przew. Prezydium Tymczasowej KKK NSZZ „S” Indywidualnego Rzemiosła.

1981–1982 członek Tymczasowej Komisji Regionalnej Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Organizator wszechstronnej pomocy dla zwolnionych z pracy, m.in. ułatwienia przy przyjęciu do cechu rzemieślniczego, udostępnienie technologii produkcji, pożyczki na rozpoczęcie działalności, bezpłatne przekazanie sprzętu; zbiórki pieniędzy dla podziemnej „S” w środowisku rzemieślników przemyskich. Członek Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu (1982). 1983 po zniesieniu stanu wojennego wycofał się z udziału w konspiracyjnych władzach Regionu Południowo-Wschodniego.

1974–1995 członek Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (inspektor techniczny). Od 2005 członek, od 2007 prezes Zarządu Koła Terenowego Nr 15 w Przemyślu; 2015–2019 członek Głównej Komisji Rewizyjnej; od 2019 prezes Zarządu Regionu i członek-skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

2001–2010 na rencie chorobowej, od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2013); Złotym Krzyżem Zasługi (2018).

21 X 1980–28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 16 V 1986–7 V 1988 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Rzemieślnicy; 1 V 1988–4 IX 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Janek.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl, NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła

Opcje strony

do góry