Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ładosz Zbigniew

Zbigniew Ładosz, ur. 14 IV 1939 we Wrotnowie k. Węgrowa, zm. 15 XII 1999 w Koninie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Technologii Budowy Maszyn (1981).

VII – X 1959 pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kole­jowego we Wrocławiu, 1959–1961 zasadnicza służba wojskowa, V – X 1961 pracownik PKS w Lubaniu, 1961 – 1969 technik-mechanik, z-ca kierownika inwestycji w Fabryce Nawozów Fosforowych w Uboczy k. Gryfowa, 1969–1982 st. technolog w Hucie Aluminium Konin.

Od IX 1980 w „S”, IXX organizator „S” na Wydz. Remontów HAK, X-XII członek, wiceprzew. prezydium Grupy Inicjatywnej Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S” HAK. I – VI 1981 członek prezydium MKZ w Koninie, w VI/XI 1981 delegat na I WZD Regionu Konińskiego, od VI 1981 z-ca przew. ZR.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku w HAK, członek KS. 15 XII 1981 zatrzymany, 17 XII aresztowany (z Jerzym Jarzyńskim, przew. KS) 28 XII 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Koninie na 1 rok i 6 mies. pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Wrocławiu, 15 XII 1982 warunkowo zwolniony. 21 I 1982 zwolniony z pracy. 1983–1989 rzemieślnik w Zakładzie Mechanicznym Maszyn i Urządzeń – naprawa samochodów w Dłusku/Zakładzie Rzemieślniczym Mechanika pojazdowa, blacharstwo samochodowe w Koninie.

31 VII 1989 współorganizator i tymczasowy przew. Miejskiego KO w Koninie, od 29 VIII przew. MKO/MKO w Koninie; w II 1990 delegat na II WZD Regionu Konin, 10 II 1990 – 29 II 1992 przew. ZR Konin, w IV 1990 delegat na II KZD, członek KK. 1991–1993 poseł RP z listy „S”.

15 I 1990 – 16 IV 1999 pracownik HAK.

5 XI 1980 – 17 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Koninie w ramach SOS krypt. Huta; 23 I – 7 XII 1981 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w ramach SOS krypt. Związek, 7 XII 1981 – 23 I 1982 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w ramach SOS krypt. Animator.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry