Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jachimowicz Zenon

Zenon Jachimowicz, ur. 16 VII 1951 w Piaskach k. Gostynia. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Górze (1974), absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek teologia (1995).

1974–1975 w ZMW, 1975–1981 w PZPR.

1974 magazynier w RSW Prasa-Książka-Ruch w Górze, 1974–1975 przew. Zarządu Powiatowego ZMW tamże, 1975–1976 kierownik restauracji Magnolia tamże, 1976–1977 rewident w Wojewódzkiej Federacji Sportu w Lesznie, 1977 górnik w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, 1978–1979 gł. księgowy w Zakładzie Rolnym w Bełczu Wielkim, 1979–1981 kierownik magazynu w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Górze.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przew. KZ. IX 1980–V 1981 przew. Tymczasowej MKK Ziemi Górowskiej, od IX 1980 wiceprzew. Krajowej Sekcji Mleczarzy „S”. 1981–1983 prezes Międzyzakładowego Klubu Sportowego Pogoń w Górze.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony. 1982 zwolniony z pracy. 1982–1983 pracownik fizyczny (prace dorywcze). 1983–1984 gł. księgowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawieścicach, 1984–1985 kierownik magazynu w SKR w Naratowie; 1985–1994 operator pieca, nast. mistrz zmianowy w Hucie Miedzi Głogów w Głogowie.

IV–VI 1989 członek KO „S” w Lesznie i w Górze. 1994–2012 nauczyciel w ZSZ/Zespole Szkół tamże. 1997–2000 w AWS. 1998–2002 radny pow. górowskiego z listy AWS. 2000–2002 w ZChN. Od 2012 na rencie. Od 2018 członek Towarzystwa Ziemi Górowskiej, od 2019 zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Górze.

Autor wspomnień Minęło 10 lat od powstania Solidarności („Gazeta Górowska” 1990, nr 21–22).

8 V 1982–20 I 1983 zarejestrowany przez Wydz. IV KW MO w Lesznie jako TW ps. Krata, do współpracy nie doszło.

Mirosław Żłobiński

Region Dolny Śląsk, Region Leszno, Leszno, Góra

Opcje strony

do góry