Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23293,Klint-Wiktor.html
27.02.2024, 20:45

Klint Wiktor

Wiktor Klint, ur. 22 VI 1945 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1970).

III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego w gmachu głównym UWr.

1970–1973 nauczyciel w LO w Strzelinie, 1973–1975 w I LO we Wrocławiu, 1975–1982 w XIV LO tamże.

Od IX 1980 w „S”, X 1980–I 1981 współorganizator i członek Biura Informacyjnego „S” Nauczycielskiej Dolnego Śląska przy MKZ we Wrocławiu, twórca struktury organizacyjnej i współorganizator w woj. wrocławskim „S” Pracowników Oświaty i Wychowania, a także ordynacji wyborczej, rzecznik ds. kampanii wyborczej. Od 9 I 1981 przew. Komisji Międzyszkolnej „S” Wrocław-Śródmieście, od 16 II 1981 Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej/Regionalnej Sekcji POiW Dolny Śląsk. 1980–1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Dolnośląska”, III–X 1981 współzałożyciel, nast. współpracownik niezależnego pisma „Edukacja”. 1980–1981 inspirator i opiekun samorządnych działań młodzieży licealnej we Wrocławiu (związanych z ruchem Samorządnych Organizacji Uczniowskich, nast. Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej). 12 XII 1981 organizator na UWr seminarium nt. szkoły autorskiej.

XII 1981–V 1982 organizator wśród nauczycieli we Wrocławiu sieci kontaktów oraz kolporter podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień... i ulotek, I–V 1982 organizator spotkań samokształcących młodzieży XIV LO. 10 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 28 VI zwolniony. VIII 1982 zwolniony z pracy, nast. IX 1982–1996 nauczyciel w Prywatnym LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu.

Od 1996 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony