Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23317,Chaberska-Elzbieta.html
2023-12-11, 22:58

Chaberska Elżbieta

 Elżbieta Chaberska, ur. 28 XI 1935 w Warszawie. Ukończyła Szkołę Pielęgniarską w Chełmie (1955).

1955–1964 pielęgniarka w Szpitalu im. Karola Boromeusza w Białej Podlaskiej, 1964–1973 rencistka, 1973–2002 pielęgniarka w Spółdzielni Inwalidów Elremet w Białej Podlaskiej.

Od 8 XII 1980 w „S”; członek prezydium Komitetu Założycielskiego.

1982–1984 działaczka niesformalizowanych grup podziemnych „S” w Białej Podlaskiej (z Grzegorzem Targoszem, Henrykiem Celińskim, Tadeuszem Doroszem, Wiktorem Zabielskim, Leontyną Łyczewską, Janem Kornetem, Edwardem Rutkowskim i Elżbietą Brodziak), kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Wiadomości Podlaskie”, „Podlasie”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tu Teraz”, ulotek oraz plakatów. Udostępniała mieszkanie na zebrania b. członków „S”. Od IX 1982 członek (z Jerzym Romanem, Danutą i Tadeuszem Marczukami oraz Janem Polkowskim) Komitetu Pomocy Prymasowskiej powołanego przy parafii Miłosierdzia Bożego w Białej-Podlaskiej organizującego pomoc m.in. dla rodzin internowanych, aresztowanych oraz osób zwolnionych z pracy. 9 I – 29 VI 1984 postępowanie prokuratorskie ws. działalności związkowej, umorzone na mocy amnestii.

Od 2 II 1989 członek Oddziałowej Tymczasowej Komisji „S” w Białej Podlaskiej. Od 16 II 1989 członek Wojewódzkiego KO tamże. 1994–2002 radna Rady Miejskiej Białej Podlaskiej. 2005 organizatorka wmurowania tablicy pamiątkowej „S” oraz uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1983–1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Białej Podlaskiej w ramach SOR krypt. Składka/Tapeta; 1984–1987 w ramach KE krypt. Medyk; 1987–1989 przez WUSW w ramach SOS krypt. Opozycja.

Paweł Borek

Region Mazowsze, Biała Podlaska

Opcje strony