Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Juzwa Paweł Maria

Paweł Maria Juzwa , ur. 2 XII 1960 w Warszawie, zm. 22 XI 2020 w Warszawie. W l. 80 student Wydz.Pedagogiki, nast. Wydz. Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

1977–1982 współorganizator kolportażu wydawnictw niezależnych NOW-ej, Głosu i in. 1980–1981 współpracownik Oficyny Wydawniczej Signum, udostępniał wydawnictwu mieszkanie.

Po 13 XII 1981 założyciel, organizator podziemnych wydawnictw: 1982 Errata, 1983–1984 In corpore, 1988–1990 Warszawskiej Oficyny Wydawniczej Gryf. VI 1982–1983 współzałożyciel, członek władz Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S”, 1982–1984 organizator działalności wydawniczej KPMS, udos­tępniał mieszkanie (ps. Juliusz Ostrowski, Krzysztof Pągowski). 1982–1983 wydawca i redaktor podziemnego pisma „Kierunki”, 1983–1984 redaktor podziemnego miesięcznika „Verbum”. 12 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 19 I 1983 zwolniony, 11 III 1983 uniewinniony, 8 XII 1983 postępowanie umorzono. 1983–1989 współtwórca sieci podziemnego kolportażu książek, pism, druków ulotnych „S”. 1984–1986 członek kierownictwa Mazowieckiej Konfederacji „S”. 1986–1989 członek LDPN. 1981–1989 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

1990–1999 prowadził działalność edytorską w Warszawskiej Oficynie Wydawniczej Gryf. Od 1995 właściciel antykwariatu historycznego Gryf w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), laureat nagrody Polcul Foundation (1990).

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry