Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ormiński Krzysztof

Krzysztof Ormiński, ur. 6 I 1950 we Włocławku, zm. 26 VI 2021 w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył ZSZ dla Pracujących tamże (1969).

1969–1970 elektryk w prywatnym zakładzie elektrycznym we Włocławku, 1970–1972 elektryk w Zakładach Wytwórczych Społem tamże, 1973 w Powiatowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Lęborku, 1973–1992 elektromonter w Hucie Małapanew w Ozimku.

Od IX 1980 w „S”, 1–2 IX 1980 organizator strajku w zakładzie, przew. KS, 3–29 IX 1980 Zakładowego Komitetu Porozumiewawczego, 29 IX 1980–I 1981 ZKZ, od 31 I 1981 KZ. Od 20 II 1981 członek Krajowej Sekcji Hutnictwa, od IV 1981 uczestnik spotkań i prac przedstawicieli Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „S” (IX 1981 współorganizator spotkania w Ozimku z Jadwigą Staniszkis). III–IV 1981 redaktor, autor niezależnych pism „Hutniczy Kurier Strajkowy” i III–VII 1981 „Serwis Informacyjny KZ NSZZ »Solidarność« przy Hucie Małapanew”, V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X 1981 gość na I KZD.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 8 I 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in.: „Sygnały Wojenne”, „Solidarność Opolska”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Małopolski”, „Hutnik” (HiL Kraków), „Serwis Informacyjny” (Ozimek), oraz ulotek, apeli i oświadczeń. 1985–1988 członek podziemnej Tymczasowej KZ w Hucie, 27 IV 1988 współorganizator strajku, przew. KS. 11 X 1988–V 1989 członek (do II 1989 przew.) Komitetu Organizacyjnego/Zakładowego Komitetu Organizacyjnego „S”.

IV 1989–VI 1990 przew. KO „S” w Ozimku. 19 V 1989–VI 1990 przew. Wydz., 2 IX 1989–VI 1990 członek KZ. 1989–1990 delegat na II i III WZD Regionu Śląsk Opolski. 1990–2002 własna działalność gospodarcza, 2003–2004 kierowca sklepu Prymus w Ozimku, 2004–2006 prace dorywcze, 2006–2015 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Probud w Czyżowicach; od 2015 na emeryturze.

3 XI 1980–9 XII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Hutnik; 1982–24 VI 1986 przez Wydz. V/VI KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Elektryk/(od 1984) SOR krypt. Kontakt; 1986–16 IV 1987 w ramach SOR krypt. Myśliciel; 10 V 1988–3 V 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Model.

Zbigniew Bereszyński|Łukasz Sołtysik

Region Śląsk Opolski, Ozimek

Opcje strony

do góry