Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jakubowski Jan

Jan Jakubowski, ur. 16 V 1941 w Nitaur (obecnie Łotwa). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1964).

1964–1967 konstruktor w Gdańskich Zakładach Radiowych T-18, 1967 technolog w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 1967–1974 specjalista w Instytucie Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1975–1981 dziennikarz tygodnika „Czas”.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym; w III 1981 organizator akcji „Dni bez prasy” w Gdańsku.

W 1982 zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji dziennikarzy, objęty zakazem wykonywania zawodu. 1982–1989 pracownik techn. Politechniki Gdańskiej. 1983–1989 autor w podziemnych pismach „Przekaz” i „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego” (1984–1986 także redaktor pisma). 1988–1989 redaktor podziemnej „Gazety Politechnicznej”.

1989–1991 z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Gdańskiego”, 1991–1996 redaktor nacz. „Dziennika Bałtyckiego”. Od 1997 własna działalność wydawnicza; od 2007 na emeryturze.

Redaktor książki Portowców gdańskich drogi do wolności (2000), autor publikacji Ołtarze papieskie na Pomorzu (2002).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem XXV-lecia Solidarności (2005), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

14 I 1982 – 4 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Kozak.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry