Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pochitonow Ziemowit Maria

Ziemowit Maria Pochitonow, ur. 23 VIII 1954 w Krakowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (1980), doktorat (1989).

1978–1989 mł. asystent, nast. adiunkt w Instytucie Ziemniaka Oddziału Naukowo-Badawczego w Młochowie pod Warszawą.

1965–1972 w ZHP, 1971–1972 w ZMW.

1977–1980 rzecznik SKS w Krakowie. W 1977 pomysłodawca nazwy i współzałożyciel Krakowskiej Oficyny Studentów. 1977/78–1980 wydawca, przepisywacz i drukarz wydawnictw niezależnych, m.in. pism „Sygnał” i „Indeks”, prowadził bibliotekę tychże, drukarz i kolporter ulotek, sygnatariusz listów protestacyjnych, mówca na niezależnych wiecach. W 1978 za działalność opozycyjną relegowany z AR na pół roku przed ukończeniem studiów. 1977, 1978, 1980 zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. KZ, uczestnik I WZD Regionu Mazowsze w Warszawie.

W VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej „S” na terenach wiejskich w woj. st. warszawskim.

1989–1995 szef marketingu i rozwoju produkcji w Monsanto Company SA z siedzibą w Saint Louis (USA), 1998–2000 kierownik działu sprzedaży pestycydów w Norsk-Hydro ASA z siedzibą w Oslo, 2002–2006 kierownik projektu dot. biomasy w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, prezes zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Biomasa Bsj Sp. z o.o. w Warszawie, pracownik Consus Argo Sp. z o.o. w Warszawie, 2005–2007 prezes Iso-Tech w Warszawie, od 2003 konsultant w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Od 2007 członek Stowarzyszenia Maj ’77 w Krakowie, od 10 III 2005 członek zarządu Stowarzyszenia Instytut Dziedzictwa w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

2 VIII 1977 – 10 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Delegat; 12 X 1977 – 11 I 1983 przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO w ramach SOR krypt. Alfa.

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry