Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23413,Skalski-Ernest-Kajetan.html
2023-10-04, 02:58

Skalski Ernest Kajetan

Ernest Kajetan Skalski, ur. 18 I 1935 w Warszawie. Absolwent. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, kierunek historia (1957).

1948 w ZWM, od 1948 w ZMP; 1957–1958 kandydat na członka PZPR.

1957–1958 referent Biura Pełnomocnika Rządu PRL ds. Repatriacji Polaków z ZSRS w Moskwie, usunięty z ZSRS za pomoc w nawiązaniu kontaktów przez sowieckich dysydentów ze Związku Patriotów z Eligiuszem Lasotą, 1958–1961 redaktor „Sztandaru Młodych”, 1961–1964 kierownik działu w miesięczniku „Widnokręgi”, 1964–1972 publicysta w dziale zagranicznym dziennika „Głos Pracy”, 1967–1968 stypendysta w Danii; 1972–1973 z-ca sekretarza red. miesięcznika „Panorama Polska”, 1973–1975 publicysta „Życia Gospodarczego”, 1975–1978 kierownik działu publicystyki krajowej tygodnika „Kultura”, 1978–1981 reporter „Polityki”. 1981–1982 dziennikarz „Tygodnika Solidarność”, od 1981 wiceprezes Oddziału SDP w Warszawie.

Po 13 XII 1981 współpracownik, 1984 redaktor i wydawca podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny”. 1981–1989 wiceprezes podziemnego Oddziału Warszawskiego SDP. 1983–1984 pracownik działu reklamy Domu Handlowego Nauki w Warszawie, 1984–1989 dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”. 1984–1989 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, stały współpracownik „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, członek redakcji „Ogniwa”, autor w „Woli”, „Moście” i „Tygodniku Mazowsze”, współpracownik RWE (ps. Adam Uważny, b.k., (b.k.), B.K., (B.K.), bk, BK, (BK), Delta, E.S., Edward Opolski, Jan Chryzostom, Jan Stelmach, (Jan Stelmach), Karol Winnicki, Kozak, Referent, SET, Stefan Kościelec, Stelmach). Od 1985 członek i stały współpracownik Spółdzielni Pracy Dziennikarzy Agencja Omnipress, grupującej osoby wyrzucone z mediów. Członek niejawnej rady programowo-konsultacyjnej w Warszawie pracującej na potrzeby TKK.

W 1989 współzałożyciel „Gazety Wyborczej”, 1989–1990 z-ca redaktora nacz. i członek zarządu Agory, 1997–2005 komentator; 2005–2006 publicysta „Rzeczpospolitej”, od 2008 członek redakcji portalu publicystycznego Studio Opinii.

Autor kilkunastu książek, m.in. Wojna pozycyjna (Biblioteka Tygodnika Wojennego 1983), Jałta 40 lat później (Vademecum Lublin 1985), Interesy Polaków. Konspekt (Most 1986).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1966–1989 pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym MSW; I 1967 – VI 1969 zarejestrowany przez Wydz. V Dep. I jako TW ps. Alski; IX 1970 – 1979 przez Wydz. I Dep. II/Wydz. II/Wydz. IV Dep. III jako TW ps. Ren; VI 1981 – II 1983 przez Wydz. II KS MO w kategorii zabezpieczenie operacyjne, I 1988 – II 1989 przez Wydz. I Dep. II MSW w kategorii zabezpieczenie operacyjne. Zachowane akta potwierdzają fakt świadomych kontaktów z oficerami MSW, jednak uchylał się od realnej współpracy. 2006 Antoni Macierewicz umieścił go na liście dziennikarzy-współpracowników SB; 19 IX 2008 Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeprosić E. Skalskiego w oświadczeniu prasowym; Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz SN podtrzymały wyrok.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony