Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jadczak Eliza Zofia

Eliza Zofia Jadczak, ur. 26 IX 1947 w Radzimowicach k. Mławy. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomia (1974).

1968–1970 handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego Metal­export w Warszawie, 1971–1972 w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku; 1973–1974 w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal Płock; 1975–1976 gł. ekonomista Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Płocku; 1976–1984 specjalista w Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych Izokor-Instal tamże.

Od X 1980 w „S”; 1980–1981 redaktorka, autorka „Solidarności Ziemi Płockiej”.

1982–1984 współorganizatorka biblioteki wydawnictw podziemnych w mieszkaniu Marii Pęszyńskiej w Płocku; 1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw w Płocku, m.in. pism: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Wolny Strzelec”, „Socjalista”, „Serwis Informacyjny Politechniki Gdańskiej”, „Poza Układem”, „Prawo i Bezprawie” oraz książek i ulotek. 6 V 1982 aresztowana, osadzona w areszcie KW MO w Płocku, w AŚ w Warszawie-Mokotowie oraz w ZK nr 2 w Łodzi, 12 VIII 1982 uniewinniona przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi, zwolniona. 1983–1988 w podziemnej Niezależnej Grupie Samoobrony Społecznej w Płocku; 1983–1984 założycielka, redaktorka, autorka, drukarz pisma NGSS „Wolny Strzelec”. 1984–1985 kosztorysant w Mercomp Sp. z o.o. Oddział w Płocku. 16 IV 1984 aresztowana, osadzona w areszcie WUSW w Płocku, AŚ w Warszawie, 27 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii; VII – X 1984 bez zatrudnienia. 1985–1988 kosztorysant w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej Mera Pnefal Oddział w Płocku. IV 1985 uczestniczka głodówki w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna, rzeczniczka głodujących. 1986–1989 w Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 1988–1989 autorka w „Solidarności Płockiej”, „Socjaliście”; 1988 redaktorka biuletynu strajkowego w trakcie akcji protestacyjnej w MPK w Płocku; 1988–1989 członek KIK. XII 1988 – V 1989 kierownik sektora usług i analiz w Przedsiębiorstwie Alfa Sp. z o.o. – Jednostka Gospodarki Uspołecznionej w Poznaniu Oddział nr 3 w Płocku.

VIII – X 1989 bez zatrudnienia; 1989–1990 st. specjalista w Biurze Interwencji Senatu RP, współredaktorka „Biuletynu Biura Interwencji. Przegląd Materiałów Problemowych”; 1991–2003 kierownik działu eksportu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku, 1992–2000 członek KZ. 1991–1994 przew. Stowarzyszenia Patronat Oddział w Płocku. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1982–1985 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Literat; 1985–1990 przez Wydz. III/WOKPP w ramach SOR krypt. Legionista/Organizator.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry