Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopeć Lech Lucjan

Lech Lucjan Kopeć, ur. 11 II 1954 w Gostyninie. Ukończył Cech Rzemiosł Różnych w Warszawie, specjalność teleradiomechanik (1974).

1970–1974 uczeń w Zakładzie Usługowym Teleradiomechanika w Gąbinie, 1974–1977 st. rzemieślnik w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych Przedsiębiorstwie Państwowym tamże, 1977–2012 elektryk w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Elgo/Tronica SA/Brilux/Elgo Lighting Industries SA w Gostyninie.

Od IX 1980 w „S”. 27 III 1981 współorganizator i uczestnik 4-godzinnego strajku w ZSO, odpowiedzialny za syreny alarmowe i ochronę.

14 XII 1981 zatrzymany za podpisanie listu otwartego z żądaniem uwolnienia internowanych i odwołania stanu wojennego, aresztowany, 20 XII 1981 zwolniony. 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie (uczestnik głodówki), 16 XI zwolniony. XI 1982 przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982–1989 przew. TKZ w ZSO w Gostyninie; kolporter podziemnych wydawnictw: pism, książek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kart świątecznych, cegiełek, przypinek w Kutnie, Gostyninie, Głogowcu, Płocku; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 1982–1985 uczestnik akcji pomocowej internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. 1983–1986 członek Rady Zakładowej w ZSO, 1986–1990 Rady Pracowniczej ZSO. 1984–1988 organizator i współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Marcina w Gostyninie, Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu. IV 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w obronie więźniów politycznych na plebanii Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna. 1986 uczestnik rozmów konsolidacyjnych z „S” w Kutnie. 1986 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 13 XII 1987–1989 członek Międzyzakładowego Komitetu „S” Ziemi Gostynińskiej; 1987/1988–1989 w prezydium RKW Ziemi Kutnowskiej.

III 1989–2012 członek KZ, delegat na WZD Regionu Płockiego; 1989–1997 członek prezydium i zarządu Regionu Płockiego. V 1989–1990 współzałożyciel; od 13 III 1990 członek prezydium KO w Gostyninie. Od 2012 na świadczeniu przedemerytalnym. współzałożyciel i przew. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” w Gostyninie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

14 IX 1982 – 14 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Odwet, 1983–1989 przez p. V RUSW w Gostyninie w ramach SOS.

Tadeusz Ruzikowski

Gostynin, Region Płock

Opcje strony

do góry