Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23443,Rekowski-Franciszek-Edmund.html
23.02.2024, 21:06

Rekowski Franciszek Edmund

Franciszek Edmund Rekowski, ur.10 VIII 1941 w Nakle k. Bytowa. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1969).

1957–1970 monter, konstruktor w Stoczni Gdańskiej, 1970–1977 kierownik Wydz. Kadłubowego w Stoczni Wisła w Gdańsku-Stogach, 1978–1981 kierownik Gospodarki Narzędziowej w Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku.

III 1968 uczestnik manifestacji i wieców na Politechnice Gdańskiej.

Od IX 1980 w „S”; przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w PSR, 12 I 1981 delegat na I WZD Regionu Płockiego, wybrany na członka ZR, od 15 I 1981 przew. KZ, od 19 I 1981 członek prezydium ZR; od X 1980 przew. branżowej Krajowej Komisji Pracowników Stoczni Rzecznych.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, 24 XII 1981 zwolniony. Przesunięty w pracy na stanowisko technologa. XII 1981–1986 członek TKZ, uczestnik manifestacji protestacyjnych (1 V), uroczystości rocznicowych (31 VIII), kolportażu płockiej prasy podziemnej (m.in. „Solidarność Region Płocki”). 31 VIII 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, 18 XI 1982 zwolniony; nast. zwolniony z pracy, do 17 I 1983 bez zatrudnienia; 1983–1986 pracownik fizyczny w prywatnej firmie Agromłyn w Wymyślu. 1985–1986 członek Komisji Charytatywnej Episkopatu przy Kurii Biskupiej w Płocku. 1986–1987 kierownik budowy w Zakładach Produkcyjno-Usługowych Agrotechnika w Warszawie, 1987–1989 w Zakładach Produkcyjno-Usługowych Tech-Agro Oddział Warszawa.

1989–1990 wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Cał-Fix Sp. z o.o. w Żyrardowie, 1990 wiceprezydent Płocka, 1991–2011 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Romex Sp. z o.o w Żyrardowie; od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Rokoko; 1985–1988 przez Wydz. VI WUSW w ramach KE krypt. Walet.

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony