Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23474,Rossa-Ryszard.html
2023-03-30, 12:53

Rossa Ryszard

Ryszard Rossa, ur. 2 IV 1947 w Żabie k. Namysłowa. Ukończył Technikum Ceramiczne w Szczawnie-Zdroju (1966).

1966–1985 stażysta, nast. brygadzista, kontroler procesu produkcyjnego, kierownik zmiany, mistrz, sprzątacz w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych.

1977–1982 ławnik w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

Od IX 1980 w „S”, od 25 XI 1980 przew. KZ w zakładzie. 8 X 1980 uczestnik spotkania przedstawicieli branży hutniczej w Krakowie, nast. członek Komisji Porozumiewawczej Hutników, uczestnik prac nad opracowaniem i podpisaniem porozumienia w Katowicach 23 X 1980. 19–20 II 1981 uczestnik zebrania założycielskiego Krajowej Sekcji Hutniczej w Jadwisinie, nast. członek tejże, do XII uczestnik prac nad układem zbiorowym pracy hutników. 3 V 1981 współorganizator mszy za „S” na stadionie w Strzegomiu, zatrzymany i przesłuchiwany. Od V 1981 współpracownik Zarządu Gminnego RI „S” w Strzegomiu (z przew. Marianem Wojciowem). V i VI 1981 delegat na I WZD Województwa Wałbrzyskiego. Od VII 1981 członek prezydium MKK w Strzegomiu. 29 XI 1981 z Henrykiem Cudejką i Jerzym Marczakiem organizator wizyty prymasa Józefa Glempa w Strzegomiu.

14 XII 1981 organizator (z Ryszardem Ogonowskim) strajku okupacyjnego w zakładzie, przew. KS, nast. 16 XII 1981 zatrzymany i aresztowany, osadzonyny w areszcie KW MO w Wałbrzychu, 22 XII 1981 wszczęto postępowanie prokuratorskie ws. zorganizowania strajku i kierowania nim, 24 XII 1981 zwolniony, 22 III 1982 postępowanie umorzono. Na pocz. 1982 przesunięty ze stanowiska kierowniczego w JZMO do grupy sprzątającej. I 1982 nawiązał współpracę z Czesławem Świderskim z podziemnej „S” w Żarowie, autor i wytwórca stempli z gumoleum do ulotek produkowanych w Strzegomiu, Żarowie, Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie, Świdnicy i Wrocławiu. 1982–1989 autor i drukarz ulotek, plakatów i podziemnych pism z Józefem Cholewą, H. Cudejką, Stanisławem Bieńko, Bernardem Semikiem, Stanisławem Olszańskim i siostrami elżbietankami Chryzantą (Jadwigą Wikarską) i Boną (Stefanią Skwirzyńską) w Strzegomiu, m.in.: „Nasz Głos”, „Gazeta Strzegomska”, „Echo Terenu”, „Liczą się Czyny”, „Solidarność Chemików”, „Solidarność Ziemi Żarowskiej”, „Z Dnia na Dzień”. 1985 zmuszony do zmiany miejsca pracy. 1985–2000 mistrz, kierownik magazynu wyrobów gotowych w Zakładach Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej.

IV 1989–VI 1990 wiceprzew. KO Ziemi Strzegomskiej, 18 VII 1989–1990 z-ca przew. KZ. Od 1989 współpracownik RI „S” Województwa Wałbrzyskiego/Dolny Śląsk. 1990–1994 radny Rady Miejskiej Strzegomia z listy KO Ziemi Strzegomskiej, burmistrz, 1994–1998 radny z listy Przedwyborczego Ugrupowania Ludowo-Społecznego Puls, 1998–2011 w RS AWS; 1998–2002 radny z listy RS AWS, członek Zarządu Miasta Strzegomia, 2006–2010 radny z listy PiS. 2000–2007 na rencie, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Od 24 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Szamot.

Ewa Chabros|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Jaworzyna Śląska, Żarów, Strzegom

Opcje strony