Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świdrak Jacek

Jacek Świdrak (ps. Prorok), ur. 4 II 1966 w Opolu, uznany za zmarłego 31 XII 2010. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Opolu (1984) oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących tamże (1989).

1980–2000 w ZHP, nast. ZHR, kolejno zastępowy, przyboczny, drużynowy, Namiestnik Gniazda Włóczęgów – gromady instruktorów i harcerzy starszych wywodzących się z 13. Krapkowicko-Opolskiej Drużyny Harcerskiej.

1980 wstąpił do 139. Drużyny Harcerskiej im. Mariusza Zaruskiego przy IV Szczepie im. Szarych Szeregów w Opolu, nast. 28 VI 1982 do 13. KODH im. Józefa Grzesiaka (tzw. Czarna Trzynastka) nawiązującej do przedwojennych harcerskich metod wychowawczych (drużynowy obu drużyn: Zbigniew Hoffman z Opola).

13 XII 1981–1989 działacz niezależnego harcerstwa, 1985–1989 współpracownik opolskich środowisk opozycji (m.in. Jana Całki, Krystyny Ziobrowskiej, Adama Szarana), 1987–1989 we Wrocławiu Ruchu WiP, Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk, SW i NZS. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Wolność” (Jastrzębie-Zdrój), „Region”, „Z Dnia na Dzień”, „U Siebie”, „Promieniści”, „Solidarność Opolska”, „Barykada” (Wrocław), „CIA. Centrum Informacji Akademickiej” (Warszawa), „KOS”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Czas Przyszły”, „Tygodnik Mazowsze”, „Dezerter”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Na Bieżąco” (Opole), „Przegląd Akademicki”, „Prawo i Bezprawie”, „A Capella”, „Impuls” (Toruń), „Stan Cywilny”, oraz ulotek i książek. XII 1986–1990 z Tomaszem Wojciechowskim, Joachimem Piotrem Pawliczkiem, Marcinem Kaczyńskim, Bartłomiejem Morawskim współorganizator i działacz Ruchu WiP w Opolu: współorganizator i uczestnik manifestacji w Opolu i we Wrocławiu, autor haseł, wykonawca transparentów i napisów na murach. Wiosną 1987–II 1989 z T. Wojciechowskim, Krzysztofem Świdrakiem, B. Morawskim i J.P. Pawliczkiem współorganizator projekcji filmów objętych cenzurą, m.in. dla KIK w Opolu w salkach przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu i w Zdzieszowicach. XII 1987 uczestnik dwutygodniowego protestu głodowego Ruchu WiP w Opolu w obronie więźniów sumienia. XI 1987–IX 1988 wydawca, redaktor i autor (z J.P. Pawliczkiem, T. Wojciechowskim, M. Kaczyńskim, B. Morawskim i Krzysztof Sajem) „Serwisu Informacyjnego WiP Opole” i ulotek. VIII 1988–1989 odmawiał przyjęcia karty powołania do wojska, domagając się skierowania do zastępczej służby wojskowej. 1988 współorganizator koncertu muzycznego (m.in. zespół Bakszysz i Liban) w Krapkowicach pod hasłem „Odmowa służby wojskowej prawem człowieka”. X 1988 z M. Kaczyńskim, T. Wojciechowskim i działaczami Ruchu WiP z Wrocławia organizator akcji informacyjnej przed kościołami w Oławie dot. zatruwania środowiska przez Hutę Oława. 29 XII 1988 z J.P. Pawliczkiem i Jerzym Kuroczkinem uczestnik pikiety na ul. Krakowskiej w Opolu ws. uwolnienia aresztowanego Krzysztofa Galińskiego (osadzony w AŚ w Opolu), nast. zatrzymany. 1988–1989 współpracownik, nast. członek KIiP NSZZ „S” Śląska Opolskiego. 22 VI 1989 uczestnik manifestacji zorganizowanej przez Młodzieżową Grupę Niepodległościową Pokolenie ’80–88 w Opolu pod hasłem „Jaruzelski musi odejść”. 1988–1989 z Jerzym Miką organizator ZHP ’18, które 1992 połączyło się z ZHR.

1989–1997 grafik i redaktor pisma „Bukowina” harcerzy starszych, instruktorów i przyjaciół Czarnej Trzynastki. 1989–1991 zastępcza służba wojskowa, 1992 pracownik w Zakładzie Ślusarskim w Brzegu, 1993 inspektor ds. rozliczeń transportu w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego Pewex w Opolu, 1994–2000 dyżurny ruchu PKP Opole-Groszowice. 26 VII 2000 zaginął, 5 IX 2012 uznany przez sąd za zmarłego.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).

1985–1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Czarni.

Joachim Piotr Pawliczek|Tomasz Wojciechowski

Region Śląsk Opolski, Opole, Wrocław

Opcje strony

do góry