Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Augustyn-Urbanowicz Anna Maria

Augustyn-Urbanowicz Anna Maria (używała nazwiska Urbanowicz) , ur. 3 IX 1942 w Częstochowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego) w Katowicach, Wydz. Nauczycielskiego (1976).

Od 1968 nauczycielka w SP nr 2 w Skierniewicach, od XI 1980 w „S”, członek KZ w SOP w Skierniewicach, Międzyszkolnego Komitetu Pracowników Szkolnictwa w Skierniewicach, Oddziału Regionu Mazowsze, Prezydium Oddziału Regionu Mazowsze w Skierniewicach. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze. Od VI 1981 członek ZR Mazowsze, IX–X 1981 delegat na I KZD, od X 1981 członek Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze. XII 1981 delegat na II WZD Regionu Mazowsze. 1980–1981 członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego” w Skierniewicach.

13 XII 1981–14 VII 1982 internowana w Łowiczu, Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. 1982 członek zespołu redakcyjnego „Informatora Gołdap”, zaangażowana w działalność podziemną (organizatorka spotkań b. działaczy „S” we własnym mieszkaniu, autorka art. dla prasy podziemnej, współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego „S”). Od 1982 kierowała nieformalną grupą zajmującą się redagowaniem i kolportażem pisma „Nasz Związek”. 1982–1987 nauczycielka w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Skierniewicach, 1987–1989 w SP w Łyszkowicach (przeniesiona tam karnie z przyczyn politycznych). Od 1986 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”, Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze. Od 1989 przew. Komitetu Obywatelskiego w woj. skierniewickim. Wielokrotnie zatrzymywana.

1989–1991 posłanka Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 1991–1993 Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna (członek Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego). 1992–1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 1992–1994 w UD. 1994–2002 dyr. wydz. oświaty w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum. 1994–2005 w UW, 1996–1997 posłanka Klubu Parlamentarnego UW, 2002–2004 doradczyni ds. oświaty w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum, od 2004 na emeryturze. 2008–2011 członek Rady Edukacji Narodowej przy ministrze edukacji narodowej.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

13 I 1981–19 VIII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Skierniewicach w ramach SOS/SOR krypt. Wdowa/Powielacz, 1982–8 VI 1988 przez Wydz. III Dep. V MSW w ramach SO krypt. Zima, 10 VIII 1988–1990 materiały ewidencyjne WUSW Skierniewice.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Skierniewice

Opcje strony

do góry