Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23566,Chudzik-Jan.html
24.02.2024, 23:17

Chudzik Jan

Jan Chudzik, ur. 24 VI 1939 w Góździe k. Radomia, 1958–1959 uczeń ZSZ w Malborku.

1961–1968 ślusarz w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1968–1982 brygadzista, mechanik aparatury automatycznej w MZRiP. VI 1976 uczestnik protestów robotniczych w Płocku, przed 1980 kolporter niezależnego pisma „Robotnik” na terenie Płocka.

Od IX 1980 w „S”, w Prezydium Komitetu Założycielskiego, od 1980 przew. KZ „S” w Zakładzie Elektrociepłowni, w prezydium KZ „S” MZRiP, 26 VI 1981 współorganizator i uczestnik odsłonięcia tablicy pamiątkowej VI 1976 w Płocku. 6 XII 1981 delegat na II WZD Regionu Płockiego.

XII 1981–I 1982 kilkakrotnie zatrzymywany, 26 IV 1982 aresztowany (m.in. z Januszem Martynowem, Grzegorzem Rousseau), osadzony w AŚ w Płocku, 28 IV 1982 internowany, 29 IV 1982 uchylenie internowania, 12–27 V 1982 osadzony w AŚ w Łodzi, 26 V 1982 uniewinniony, 1982 zwolniony z pracy z powodu niezakwalifikowania w jednostce zmilitaryzowanej. 1982/1983–1990 sprzedawca w Rzemieślniczym Domu Towarowym w Płocku. W l. 80 uczestnik spotkań konspiracyjnych z działaczami płockiej „S” (m.in. z Grażyną Wendt), 1982 akcji pomocy dla działaczy „S” w Płocku i ich rodzin.

Od 1990 w Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Związku Zawodowego „Solidarność ’80” (m.in. przew. Regionu Płockiego, wiceprzew. KK), 21–22 III 1992 delegat na II KZD, 1991–2006 automatyk w elektrociepłowni w Petrochemii Płock/PKN Orlen, 1996 delegat na V KZD w Jastrzębiu-Zdroju, 1998 na VII KZD w Świnoujściu, 2000 współzałożyciel stowarzyszenia internowanych, więzionych i represjonowanych w Płocku, 1998–2002 przew. FRiKZZZ „Solidarność ’80” w Zakładzie Elektrociepłowni Petrochemii Płock/PKN Orlen, 2001–2006 przew. Komisji Międzyzakładowej FRiKZZZ „Solidarność ’80” w PKN Orlen, od 2006 na emeryturze, 2015 członek zarządu FRiKZZZ „Solidarność ’80”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1975–1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Płocku w ramach SO krypt. Petro; 1979–1990 przez Wydz. IIIA /V KW MO/WUSW w Płocku w ramach SO krypt. Administrator; 1981 także w ramach SO krypt. Spółdzielcy.

 

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony