Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Eichelberger Wojciech

Wojciech Eichelberger, ur. 10 VI 1944. Absolwent Wydz. Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1968).
1962–1963 w ZSP, od 1978 w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.

1968–1970 terapeuta na Oddziale Odwykowym dla Alkoholików w Warszawie. 1971–1976 doktorant na Wydziale Psychologii UW. 1973–1978 współzałożyciel i pracownik naukowy Oddziału Terapii i Rozwoju Osobowości OTIRO w Warszawie. 1980 współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji tamże.

1980–1981 współzałożyciel i konsultant Ośr. Twórczego Wychowania przy Zespole Oświaty NSZZ „S”. XII 1980–V 1981 ekspert Zespołu Oświaty i Wychowania MKZ Mazowsze, współautor projektu reformy oświaty. 1981 współzałożyciel Związku Buddystów Zen Sanga.

1981–1985 współzałożyciel i działacz podziemnego Komitetu Oporu Społecznego, w redakcji podziemnego pisma „KOS”. W redakcji „Zeszytów Edukacji Narodowej”. 1982–1984 gł. specjalista w Laboratorium Psychoedukacji. 1985–1991 dyr. Ośr. Zen w Warszawie.

Od 1990 prywatna praktyka psychologiczna i psychoterapeutyczna tamże, od 1993 superwizor treningu i psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, od 1994 przew. Sądu Licencyjnego przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Od 1989 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Autor książek i art. z dziedziny psychologii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry