Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23593,Gruszczynski-Michal.html
2023-12-11, 14:33

Gruszczyński Michał

Michał Gruszczyński, ur. 28 IX 1952 w Warszawie, zm. 8 XI 2011 (w drodze z Krakowa do Warszawy), ukończył IX LO w Warszawie (1971), absolwent Wydz. Geologii UW (1977), doktorat (1985), habilitacja (1999), profesura (2011).

1977–2007 pracownik Zakładu Biogeologii Instytutu Paleobiologii PAN.

1980–1981 członek NSZZ „S”, przew. Komisji Rewizyjnej „S” w IP PAN, przed wprowadzeniem stanu wojennego wybrany na przew. KZ.

15 XII 1981 udział w próbie zorganizowania strajku w IBL PAN, zatrzymany przez MO zbiegł. Na pocz. 1982 współorganizator i nieformalny kierownik konspiracyjnej organizacji ViS (Victoria i Solidarność), pocz. skupiającej konspiracyjne struktury „S” z dziewięciu zakładów produkcyjnych na Pradze Południe. VI 1982–V 1983 wydawca pisma „Vis. Spojrzenie na…”, dostarczyciel materiałów poligraficznych (papier, farba drukarska, matryce). Przed 31 VIII 1982 uczestnik przygotowań do manifestacji, nast. odpowiedzialny za kontakty z podziemną „S” w zakładach pracy (nawiązanie w tym czasie łączności z zakładami na Mokotowie). 21 VI 1983 zatrzymany i aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 28 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, 2 V 1984 umorzenie postępowania. Po opuszczeniu aresztu nieudana próba odtworzenia organizacji (wydanie kilku nr. „Vis. Spojrzenie na…”), współpraca z wydawnictwami podziemnymi, gł. warszawskimi, wydawanie znaczków i kart okolicznościowych na zlecenie RKW.

1994–1999 adiunkt w Zakładzie Stratygrafii i Paleogeografii Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, 2000–2011 prof. nadzw. Instytutu Geografii Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach/Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2002–2008 kierownik Zakładu Geologii Instytutu Geografii, 2008–2009 dyr. Instytutu Geografii, 2009–2011 kierownik Pracowni Geologii Instytutu Geografii UJK, X 2009–IX 2011 prof. nadzw. w Instytucie Biologii Wydz. Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu geologii opublikowanych w Polsce i za granicą, członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego, Londyńskiego Towarzystwa Geologicznego, Amerykańskiej Unii Geograficznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Geochemicznego.

Do 30 IX 1986 inwigilowany przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Hades.

Piotr Byszewski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony