Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczyński Andrzej

Andrzej Kaczyński, ur. 20 X 1947 w Kraśniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Filologii Polskiej (1971).

1971–1981 reporter w redakcji tygodnika „Za i Przeciw”.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator koła „S” w „Za i Przeciw” (z Zytą Oryszyn, Tomaszem Wierzejskim, Wacławem Tkaczukiem, Janem Orgelbrandem), do II 1981 przew. Komisji Zakładowej. IX 1980–II 1981 współpracownik MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego (praca informacyjna w siedzibie regionu), VI–IX 1981 autorów tekstów w „Biuletynie Informacyjnym” ZR Środkowo-Wschodniego i „Solidarności Uniwersyteckiej”. III-XII 1981 reporter w dziale społecznym „Tygodnika Solidarność”.

I 1982–IX/X 1984 współpracownik „Tygodnika Wojennego” (przekazywanie informacji i notek, współpraca z lubelską filią „Tygodnika Mazowsze”). IX/X 1983–IV 1984 z Włodzimierzem Cichomskim, Waldemarem Baraniewskim i Z. Oryszyn prowadził redakcję „Tygodnika Wojennego”. 1982–1985 autor tekstów w lubelskim piśmie „Miesiące”, pośrednik w kontaktach między warszawskimi a lubelskimi działaczami podziemia wydawniczego (np. między Janem Magierskim i Pawłem Bryłowskim i Markiem Krawczykiem). 1983–1987 autor tekstów, nast. redaktor niezależnego pisma „Wezwanie”. 1983–1985 dziennikarz w „Przeglądzie Katolickim”. 1984–1989 autor, nast. sekretarz redakcji „Kultury Niezależnej” (ps. Leon Bober), 1986–1989 niezależnego pisma „21” (teksty informacyjne), przez krótki czas autor rubryki poświęconej kulturze niezależnej w „KOS-ie”.

1989 ponownie redaktor w „Tygodniku Solidarność”. 1990 edytor w dziale zagranicznym „Gazety Wyborczej”. 1991–1992 dziennikarz w „Życiu Warszawy”, 1993–2006 w „Rzeczpospolitej”. 2007 pracownik biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od 2008 na emeryturze. 2009–2019 w redakcji pisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry