Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23642,Melion-Wiktor.html
2023-09-27, 10:07

Melion Wiktor

Wiktor Melion, ur. 2 I 1923 w Nasielsku, zm. 24 IV 2019 w Ostrołęce. Ukończył LO w Pułtusku (1948), Studium Rachunkowości i Ekonomiki w Warszawie (1959).

XII 1939–I 1942 żołnierz Szarych Szeregów, II 1942–I 1945 AK, II 1945–VIII 1945 Ruchu Oporu Armii Krajowej, IX 1945–IX 1947 członek WiN. 1 IX 1948–1949 gł. księgowy w Banku Rolnym w Pułtusku, 1949–1951 Narodowym Banku Polskim tamże. 1952–1968 w PSS Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. tamże, 1953–zatrzymany przez PUBP tamże w zw. z kolportażem tzw. wrogiej propagandy. 1956 opowiadał się za utworzeniem komisji do zbadania działalności pułtuskiego PUBP w okresie stalinowskim. 1969–1971 dyr. komisaryczny, gł. księgowy w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Pińczowie. 1971–1980 gł. księgowy w Zakładach Mięsnych w Ostrołęce, 1980–1985 w Spółdzielni Inwalidów Narew tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S”, nast. przew. KZ w miejscu pracy. 29 III 1981 delegat „S” w Ostrołęce na konferencję Regionu Mazowsze w Hali Gwardii w Warszawie, 15 V 1981 przew. obrad zjazdu delegatów Oddziału w Ostrołęce, przedstawiciel macierzystego zakładu, V–XII 1981 członek prezydium Zarządu NSZZ „S” Oddział Ostrołęka Regionu Mazowsze. 1981 przew. Komisji ds. Interwencji Zarządu Oddziału „S” w Ostrołęce, 1981 współorganizator struktur RI tamże (m.in. prowadził zebrania założycielskie).

12 XII 1981 zatrzymany w areszcie KW MO tamże, od 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 5 III 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemnej ostrołęckiej „S”, gł. pomoc osobom represjonowanym jako ich pełnomocnik przed sądami w woj. ostrołęckim, łomżyńskim i siedleckim (łącznie ok. 100 spraw, gł. dot. wyrzucenia z pracy, w większości załatwione korzystnie), 1982 doradca prawny „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego w Ostrołęce. 26 VII 1982 uczestnik zjazdu internowanych na Jasnej Górze. 1 XII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Olsztynie, nast. ZK w Barczewie, 21 I 1983 areszt uchylony na podst. poręczenia społecznego pracowników macierzystego zakładu pracy, III 1983 śledztwo umorzone. Od 1985 na emeryturze, 1985–1988 doradca finansowy w Spółdzielni Inwalidów Świt w Myszyńcu, 1985–1989 w Spółdzielni Inwalidów w Wyszkowie. XII 1981–1986 wielokrotnie poddawany rewizjom, rozmowom ostrzegawczym, wzywany na przesłuchania.

1989 wystąpienie z „S”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1975–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Ostrołęce w ramach SOR krypt. Zapasy; 1982–1983 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Biuletyn; 14 XII 1983–1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Dziadek; nadzorowany przez Wydz. VII Dep. V MSW; od 1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SO krypt. Spółdzielcy; 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Kombinator.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Ostrołęka

Opcje strony