Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23668,Plucinski-Marek.html
2023-09-30, 15:25

Pluciński Marek

Marek (właśc. Andrzej Marek)  Pluciński,  ur. 24 IV 1947 w Gdyni.

Absolwent Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1973). 1972–1975 nauczyciel w LO w Garwolinie, 1975–1979 kierownik Działu Administracyjnego w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Cora tamże, 1979–1981 nauczyciel w LO tamże, od 1981 etatowy pracownik Regionu Mazowsze „S” tamże.

Od XII 1980 w „S”, członek Prezydium KZ, wiceprzew. MKK w Garwolinie, od II 1981 przew. Oddziału Regionu Mazowsze tamże, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od VI 1981 członek ZR Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 organizator wieców, marszów (np. pod obeliskiem upamiętniającym Józefa Piłsudskiego w Garwolinie), akcji protestacyjnych (m.in. akcji zapalania świec w oknach) i mszy św. w intencji internowanych tamże, VIII 1982 organizator spacerów w mieście w ramach bojkotu Dziennika Telewizyjnego, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 31 VIII–30 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie, 1982–1983 bez zatrudnienia, 1983 emigracja do USA.

do 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IX Dep. III MSW; od 12 VI 1982 przez Wydz. IX Dep. III MSW, 8 XII 1982–4 X 1984 przez Wydz. V KW MO w Siedlcach/RUSW w Garwolinie w ramach KE krypt. Profesor; 17 X 1985–8 XII 1988 przez Wydz. II WUSW w Siedlcach w ramach SO krypt. Turysta.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Garwolin

Opcje strony