Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czajka Wacław

Wacław Czajka, ur. 15 I 1940 w Gaju k. Brześcia nad Bugiem, zm. 21 II 2010 w Lublinie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach (1965) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozoficzno-psychologiczny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (1976). 1965 święcenia kapłańskie.

1955–1957 w ZMP.

Od X 1960 do VIII 1961 jako kleryk powołany do odbycia służby wojskowej. 1965–1973 wikariusz w parafiach w Terespolu, Osiecku k. Otwocka, Siedlcach i Radzyniu Podlaskim. 1976 zwolnienie z obowiązków kapłańskich. 1976–1989 psycholog w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lublinie.

Od 1980 w „S”, przew. Komisji Zakładowej „S” Pracowników Poradni Wychowawczo-Zawodowych w województwie lubelskim, od X 1980 czł. Tymczasowego Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego „S” w Lublinie, od III 1981 wiceprzew. Zarządu Sekcji Oświaty i Wychowania „S” Regionu Środkowo-Wschodniego, od V 1981 członek KKK Oświaty i Wychowania „S”, XI–XII 1981 przew. Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół w Lublinie i współorganizator strajku nauczycieli Lubelszczyzny, 2 XII 1981 sygnatariusz „Porozumienia wstępnego” między wojewodą lubelskim a RKS.

6 I 1982 zwolniony z pracy, 16 XI 1982 przywrócony po orzeczeniu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 1982–1990 redaktor nacz. podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska”.

IX 1989–II 1990 dyr. Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lublinie. 1990–1994 kurator oświaty w Lublinie. 1994–1996 nauczyciel i psycholog w Zespole Poradni nr 2 w Lublinie. Od 1996 na emeryturze. 1999–2009 pracownik Miejskiego Ośr. Pomocy Rodzinie w Lublinie.

1963–1980 rozpracowywany w ramach TEOK; 1982–1989 przez Wydz. IV KW MO w Lublinie, p. III RUSW Lublin w ramach SOS krypt. Gniewny.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry