Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Alexiewicz Tomasz

Tomasz Alexiewicz, ur. 30 X 1948 w Poznaniu, zm. 17 XII 2016 tamże. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1973). 1967–1973 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego oo. dominikanów w Poznaniu. 1973 wstąpił do tegoż zakonu, 1979 święcenia kapłańskie, nast. skierowany do klasztoru w Tarnobrzegu. 1980–1992 pomocniczy duszpasterz akademicki oraz opiekun grupy charyzmatycznej „Jerozolima” w klasztorze w Poznaniu. W l. 70. i 80. współorganizator Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (grupa poznańska – „karawaniarze”).

1980–1989 współpraca ze środowiskiem opozycyjnym (msze dla strajkujących studentów, współpraca z ZR, udział w uroczystościach grup zw. z „S”, np. „S” RI, Wszechnica Robotnicza „S”). 1981 członek Społecznego Komitetu Obchodów 25 Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

13 XII 1981 wygłosił kazanie krytyczne wobec wprowadzenia stanu wojennego, 13–14 XII 1981 wspomagał działaczy RKS „S”. 14 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 20 XII 1981 zwolniony (po interwencji abp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza KEP). Zaangażowany (m.in. z o. Honoriuszem Stanisławem Kowalczykiem, dr Łucją Łukaszewicz) w działający przy klasztorze ośr. pomocy represjonowanym i ich rodzinom. 1982–1988 odprawiał msze za Ojczyznę, praca w klasztorach oo. Dominikanów w Tarnobrzegu, Poznaniu, Warszawie (Służew), Łodzi, Szczecinie. Zaangażowany w pomoc uzależnionym (współtwórca Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”) oraz dominikańskie ośr. informacji o sektach.

Rekolekcjonista i autor książek, m.in.: Wiara w pigułce, czyli sekty (1998), Łaska bazuje na naturze (2000), Rekolekcje z Całunem Turyńskim (2009).

1970–1974 kontrolowany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach KE krypt. Alex. 1982–1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Dominik.

Zofia Fenrych

Opcje strony

do góry