Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Przemysław

Przemysław Kowalski, ur. 23 VIII 1960 w Poznaniu. Ukończył Policealne Studium Ogrodnicze w Naramowicach (1980).

Od 1980 właściciel gospodarstwa sadowniczego w Pyzdrach.

Od 1982 uczestnik nieformalnej grupy podziemnej (m.in. z Katarzyną Sobisiak, Andrzejem Burdzińskim, Mariuszem Grudzińskim i Dorotą Grudzińską) wykonującej napisy na murach, kolportującej prasę podziemną i ulotki (1982 grupa nawiązała współpracę ze środowiskiem pisma „Niepodległość” w Warszawie). 1983–1986 kolporter, organizator druku „Niepodległości” w Poznaniu, Pyzdrach i Puszczykowie, 1985 organizator Oddziału Wielkopolskiego LDPN (w porozumieniu z Tomaszem Danglem z Warszawy), 1985–1990 członek LDPN, 1985–1986 przew. OW. 1985–1987 współzałożyciel, redaktor (ps. Pinokio) pisma „Strzecha”. 14 IV 1986 zatrzymany, 15 IV 1986 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu przeciwko działaczom OW LDP„N”, 15 VIII 1986 zwolniony, 21 VIII 1986 śledztwo umorzone na podstawie amnestii.

1987–1988 członek Tajnej Tymczasowej Rady Rolników „S” w Koninie.

Wiosną 1988 uczestnik akcji protestacyjnej przeciwko budowie Elektrowni Jądrowej Warta w Klempiczu (kolportaż ulotek). 11 IV 1988 uczestnik akcji zawieszenia transparentu i rozrzucania ulotek przy HCP (z Maciejem Frankiewiczem). 1 V 1988 zatrzymany podczas demonstracji w Poznaniu. 25 I 1989 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1988–1989 współorganizator wykładów w ramach Uniwersytetu Ludowego w klasztorze oo. Paulinów w Biechowie.

1989–1990 przew. ZG NSZZ „S” RI w Pyzdrach, członek ZW „S” RI w Koninie. 1990 KO w Pyzdrach, 1990–1994 burmistrz Pyzdr.

1994–2006 współtwórca, nast. prezes Towarzystwa Kulturalnego Echo Echo „Echo”, pismo wydawane 26 XI 1982 – 3 VII 1983 w Gdańsku przez TKZ „S” w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster, nr 5 (z 1983) z podtytułem: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZUO «Hydroster»”, od nr. 6: „Biuletyn informacyjny TKZ przy ZUO «Hydroster»”. Pyzdr, 2006–2007 prezes fundacji Tutaj Warto, od 2011 prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

7 IV 1986–18 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Libra.

Przemysław Zwiernik

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry