Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23749,Gorski-Roman.html
2023-09-23, 21:00

Górski Roman

Roman Górski, ur. 16 X 1953 w Szczebrzeszynie. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1980).

1980–1981 asystent naukowo-badawczy w Wojewódzkim Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowym w Zamościu. 1981–1982 nauczyciel historii i propedeutyki w Zespole Szkół Rolniczych tamże.

1973 skreślony ze studiów po I roku historii UMCS (rzeczywistym powodem była niewłaściwa postawa polityczna w czasie obozu studenckiego w ZSRR). 1974–1976 służba wojskowa. 1976 podjęcie studiów na nowo. 1976–1980 kolporter pism niezależnych „Puls”, „Krytyka”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Biuletyn ROPCiO”, „Robotnik”, „Spotkania”, otrzymywanych m.in. od Anny i Wojciecha Samolińskich. V 1980 prowadzenie na terenie UMCS zbiórki podpisów w obronie Jana Kozłowskiego, 26 V obserwator rozprawy sądowej J. Kozłowskiego w Sądzie Wojewódzkim w Sandomierzu, zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń tamże, objęty postępowaniem dyscyplinarnym na uczelni.

Od 1980 w „S”, od 2 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego. 18 X 1980 zwolniony z pracy za organizowanie „S” w WAP w Zamościu (przywrócony na stanowisko po odwołaniu do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy tamże). Od I 1981 przew. Komisji Rewizyjnej przy Muzeum Okręgowym i WAP, I–IV 1981 członek MKZ w Zamościu, przew. komisji wniosków i postulatów. 1981 współzałożyciel i autor tekstów w piśmie „Zamojski Biuletyn Informacyjny MKZ »S« w Zamościu”; współzałożyciel, członek redakcji i autor w piśmie „»Solidarność«. Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ »S« przy Muzeum Okręgowym i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu”. Od VII 1981 współzałożyciel i członek Społecznego Zamojskiego Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania, współzałożyciel i redaktor pisma „Wolny Polak. Pismo Społecznego Zamojskiego Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, we Włodawie i Kwidzynie, od 17 XI 1982 na przepustce, 7 XII 1982 formalne uchylenie internowania.

1983–2018 na emigracji w USA. Zaangażowany w działalność organizacji polonijnej Pomost. Autor Dziennika z internowania 1981–1982. Krasnystaw–Włodawa–Kwidzyn (Boston 1991).

1983–1985 mechanik w firmie Teradyne w Bostonie, 1985–1989 technik w Borjohn Optical Technology w Burlington, 1989–1996 inżynier, materiałoznawca w Inframetrics w North Billerica, 1996–2000 inżynier w General Eastern Instruments w Woburn, 2000–2002 inżynier w Perkin-Elmer w Billerica, 2003–2018 senior inżynier w Flir Systems w North Billerica. Od 2019 na emeryturze. Od 1999 członek Trzeciego Zakonu Dominikańskiego (tzw. dominikanin świecki), od 2019 członek Rady Prowincjonalnej w Polsce.

3 XI 1980–6 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Zamościu; 6 IV 1983–26 VI 1985 przez Wydz. II WUSW tamże w ramach SOS krypt. Obrońca; 21 X 1981–9 IX 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW tamże w ramach SOS krypt. Misjonarze; 26 VI 1985–4 X 1989 przez Wydz. II WUSW tamże w ramach KE krypt. Obrońca.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony