Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23752,Greszata-Bronislaw.html
2023-12-11, 13:43

Greszata Bronisław

Bronisław Greszata, ur. 16 VI 1946 w Pukarzowie k. Tomaszowa Lubelskiego. Ukończył ZSZ w Zamościu, zawód: tokarz (1963).

1964 stażysta w Państwowym Ośrodku Maszyn w Łaszczowie. 1965–1991 mechanik maszyn w Powiatowym Przedsiębiorstwie Usług Przemysłu Terenowego w Komarowie/Zakładzie Terenowym nr 1 WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Komarowie. 1966–1968 służba wojskowa (jednostka WOP w Szczecinie).

Od X 1980 w „S”, przew. Komisji Oddziałowej (Komarów), członek KZ (Tomaszów Lubelski).

1982 umożliwił kilkumiesięczne ukrywanie się Andrzeja Sokołowskiego, działacza „S” ze Świdnika, u swojej ciotki Leokadii Tuckiej (b. żołnierz AK) w Lublinie. Od 1984 uczestnik spotkań formacyjnych działaczy „S” i „S” RI (w ramach tzw. dni skupienia) w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach. Od 1984 współorganizator corocznych niezależnych obchodów bitwy stoczonej z bolszewikami (31 VIII 1920) organizowanych na terenie kościoła św. Trójcy w Komarowie, m.in. zabezpieczono i objęto stałą opieką „S” kwaterę poległych ułanów polskich na cmentarzu parafialnym tamże. X 1985–I 1986 współorganizator akcji modlitewnej mieszkańców gm. Komarów w intencji uwolnienia aresztowanego Wiesława Lipki (m.in. 30 XII 1985 wyjazd 50-osobowej grupy rolników do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie). X 1985–III 1989 drukarz (z Henrykiem Kąkolem) pisma podziemnego „Informator NSZZ »Solidarność« Ziemi ­Zamojskiej-Roztocza”, wcześniej wykonawca wałka do ramki, służącego do druku pisma. 1987 samodzielny druk podziemnego przedruku broszury Kornela Krzeczunowicza Szarża pod Komarowem w gospodarstwie Bogdana Wysłockiego w Komarowie (nakł. 50 egz.). 1987–1988 zaangażowany w funkcjonowanie Punktu Pomocy Charytatywnej dla rodzin osób represjonowanych przy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu k. Zamościa.

8 X 1985 przeszukanie mieszkania przez SB i rozmowa ostrzegawcza.

1989–1991 w „S”. 1989–1991 członek Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Zamościu (1991 wiceprzew.). W czasie wyborów 4 VI 1989 wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej tamże. 1990 współinicjator budowy pomnika Chwały Jazdy Polskiej na pl. kościoła św. Trójcy w Komarowie. 1991–2007 konserwator wodociągu w urzędzie gminy tamże. Od 2007 na rencie, od 2008 na emeryturze. Od 1992 w „S” RI, od 2013 członek Zarządu Powiatowego w Zamościu, od 2017 członek Prezydium ZP. Od 2011 członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1985–1989 rozpracowywany przez RUSW w Tomaszowie Lubelskim w ramach SOR krypt. Pogorzelcy.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Komarów k. Zamościa

Opcje strony