Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karczmarczyk Bolesław

Bolesław Karczmarczyk, ur. 25 VIII 1930 w Strzelcach k. Hrubieszowa, zm. 4 X 2008 w Świdniku. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne Zaoczne w Lublinie (1969).

1951–1953 służba wojskowa. 1954–1988 pracownik WSK PZL Świdnik (pomocnik palacza, ustawiacz automatu, niciarz/niter, ślusarz, st. referent techn., technolog).

W „S” od IX 1980. 13–15/16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK. 1985–1987 przew. podziemnej KZ, organizator druku i kolportażu pisma podziemnego „Grot”; do wiosny 1988 z synem Waldemarem dokonał kilkunastu emisji podziemnego Radia Solidarność Świdnik ze strychu swojej niezamieszkanej posesji z warsztatem blacharstwa samochodowego przy ul. Partyzantów w Świdniku; udostępniał prywatne mieszkanie w bloku przy ul. Spółdzielczej 3 na spotkania podziemnej KZ i hurtowy rozdział bibuły.

Od 1988 na rencie. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1987–1989 rozpracowywany przez RUSW w Świdniku w ramach SOR krypt. Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry