Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karwowski Zygmunt

Zygmunt Karwowski, ur. 24 IX 1952 w Radzyniu Podlaskim. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Mechanicznego (1978).

1978–1988 inżynier, konstruktor w Wydz. Prób i Badań Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik.

Od IX 1980 w „S”. 8–11 VII 1980 uczestnik strajku, członek Prezydium Komitetu Postojowego, sygnatariusz porozumienia z dyrekcją. 26 VIII 1980 współorganizator strajku solidarnościowego z Wybrzeżem. 5 IX 1980 członek delegacji Komitetu Strajkowego do Gdańska. 10 IX 1980 współorganizator zebrania założycielskiego MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. IX–XII 1980 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. Komisji Wydziałowej, członek redakcji pisma „Grot” (początkowo jako „Pismo Związkowe”/„Biuletyn Związkowy”).

13–15/16 XII 1981 koordynator strajku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przy WSK PZL Świdnik. Po 16 XII 1981 współinicjator powołania podziemnej Zastępczej KZ. 6 I 1982 przesłuchiwany, odmówił współpracy z SB. 8 I 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. I 1982 współwydawca pierwszego podziemnego nr. pisma „Grot”. II 1982 uczestnik tzw. spacerów świdnickich. 10 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie, 10 XII 1982 zwolniony. 1983–1988 przedstawiciel ZKZ na podziemnych spotkaniach Sieci Wiodących Zakładów Pracy. 1983–1985 specjalista ds. mechanicznych w Lubelskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Lublinie, 1985–1988 specjalista technolog w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów tamże. Od VII 1988 na emigracji w USA. 30 X 1988 autor protestu do ministra spraw wewnętrznych w zw. z szykanami ze strony SB (opublikowanego na łamach podziemnego pisma „Grot”).

1988–2019 operator frezarki sterowanej numerycznie/ustawiacz maszyn sterowanych numerycznie w H & S Swansons Tool Co w Pinnelas Park (Floryda). Prezes Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater (Floryda). Od 2019 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

11 III 1983–4 XII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Agitator, 3 II–16 VII 1988 w ramach SOS krypt. Krab.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry