Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23827,Kiszczak-Malgorzata.html
2023-12-11, 13:52

Kiszczak Małgorzata

Małgorzata Kiszczak, ur. 18 II 1945 w Lublinie, zm. 8 II 2007 tamże. Absolwentka pedagogiki instrumentalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (1983).

1972–1986 nauczycielka w Szkole Muzycznej I stopnia w Świdniku, 1975–2007 w Szkole Muzycznej stopnia podstawowego i licealnego/Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”.

1982–1989 współorganizatorka podziemnych „Wakacji z Bogiem” (łącznie kilkadziesiąt turnusów na ok. 10 tys. miejsc, gł. dla dzieci związkowców „S”). Współorganizatorka pomocy materialnej i organizacyjnej dla osób represjonowanych, ukrywających się oraz ich rodzin. Działalność charytatywna przy parafii św. Józefa w Lublinie (we współpracy z kurią biskupią i „S”). Uczestniczka duszpasterstwa nauczycieli. Organizatorka grup samokształceniowych młodzieży szkolnej oraz koncertów patriotycznych z udziałem młodzieży szkoły muzycznej w parafiach Lubelszczyzny. Kolporterka prasy podziemnej (m.in. „Solidarność Nauczycielska”).

Uhonorowana medalem metropolity lubelskiego „Lumen Mundi” w uznaniu zasług i za postawę moralną w okresie stanu wojennego (1997).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony