Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turlejski Krzysztof,

Krzysztof Turlejski, ur. 27 V 1945 w Radomsku. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydz. Weterynarii (1969), doktorat (1974), habilitacja (1997), prof. zw. (2008).

1963–1969 członek ZSP, 1973–1993 Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

III 1968 uczestnik protestów studenckich na SGGW. 1969–1970 asystent na Wydz. Weterynarii tamże, 1970–2015 pracownik naukowy w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

X 1980 członek NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, od X 1980 w „S”, uczestnik prac Komisji Ochrony Środowiska w Instytucie im. Marcelego Nenckiego.

XII 1981 uczestnik akcji pomocy dla internowanych, III 1982–1988 członek redakcji, współorganizator druku i kolportażu podziemnego pisma „KOS”, VI 1983–VI 1984 na stypendium w USA, współpracownik Komitetu Poparcia Solidarności w USA, organizator pomocy zagranicznej dla środowiska pisma „KOS” i Wydawnictwa Społecznego KOS, od 1984 kierownik Wydawnictwa Społecznego KOS oraz jego przedstawiciel w Funduszu Wydawnictw Niezależnych, organizator druku ukraińskich publikacji niezależnych. 1986–1989 redaktor „Biuletynu Informacyjnego »Obozu«”. 1988 redaktor kwartalnika „Zona”, założyciel wydawnictwa wideokasetowego Obóz–Kos Video, redaktor „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, 1988–1990 „Serwisu Ochrony Środowiska”.

Od 1993 członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, 1995–1998 American Neuroscience Association, 1994–2017 redaktor nacz. „Acta Neurobiologia Experimentalis”.

2010–2015 przew. Krajowej Komisji Etycznej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2006–2009 wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. 2010–2014 prof. na Wydz. Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Od 2014 prof. na Wydz. Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

 

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry