Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23924,Swidzinski-Tadeusz.html
23.02.2024, 21:46

Świdziński Tadeusz,

Tadeusz Świdziński, ur. 11 IV 1945 w Łęczycy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1969), doktorat (1973).

1970–1974 w ZNP.

III 1968 uczestnik protestów studenckich w Krakowie. 1969–1974 adiunkt w Zakładzie Psychologii Wychowawczo-Rozwojowej UJ. 1974–1975 psycholog w Przychodni Psychologiczno-Wychowawczej w Nowej Hucie, 1975–XII 1981 adiunkt, od 1982 prodziekan Wydz. Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

1978–1980 przepisywał i kolportował teksty Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 przez 2 tygodnie w jego mieszkaniu przy ul. Świerczewskiego (obecnie Studencka) w Krakowie, stanowiącym punkt kontaktowy dla ukrywających się członków „S”, ukrywał się Tadeusz Piekarz. Kolporter podziemnych pism, m.in. „Biuletynu Małopolskiego”. Od I 1982 członek redakcji „Biuletynu Małopolskiego”, uczestnik spotkań konspiracyjnych zespołu redakcyjnego w mieszkaniu przy ul. Długiej w Krakowie, udostępnionym przez Andrzeja Komorowskiego. 25 I 1982 aresztowany za kontynuowanie działalności związkowej i kolportaż „Biuletynu Małopolskiego”, osadzony w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie. 26 I 1982 przeszukanie w jego mieszkaniu, podczas którego znaleziono m.in. pisma podziemne: „Biuletyn Małopolski” i „Wiadomości”. 14 IV 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie na 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 2 lata. 14 IV 1982 zwolniony z pracy. Osadzony w ZK w Raciborzu, Kłodzku, Strzelcach Opolskich i Strzelinie. Wiosną 1982 w Strzelcach Opolskich uczestnik głodówki ws. statusu więźnia politycznego; w Kłodzku i Strzelcach prowadził wykłady z psychologii i za zgodą władz więziennych świadczył pomoc psychologiczną współwięźniom. 23 V 1983 zwolniony na mocy amnestii. Do IV 1984 bez zatrudnienia. Od IV 1984 na emigracji w USA. 1984 uczestnik kongresu związków zawodowych American Federation of Teachers, 1986–1987 działacz Polskiego Instytutu Naukowego w Arizonie. 1984 terapeuta w Youth Evaluation and Treatment Centers, 1986–1988 asystent i psycholog, 1988–2005 psycholog w Arizona Departament of Juvenile Corrections, 2005–2007 kontraktowy psycholog w prywatnej firmie. Od 2007 na emeryturze. Od VI 2007 w Polsce.

Autor materiałów dydaktycznych dla studentów nt. kultury wypoczynku i rekreacji oraz publikacji książkowych, współautor Słownika psychologicznego (1970/1971).

26 I–7 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Niespokojni.

Halina Żwirska, Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Kraków Region Małopolska

Opcje strony