Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/23936,Zawada-Stanislaw.html
2023-06-10, 05:53

Zawada Stanisław

Stanisław Zawada, ur. 1 IX 1940 w Kupieninie k. Koła.

1958–1983 operator urządzeń walcowniczych Hucie im. Lenina, Wydz. P-66.

Od IX 1980 w „S”, z-ca przew. Komisji Robotniczej Hutników w HiL, IX–XI 1980 przew. MKZ Małopolska. 17 IX 1980 przedstawiciel MKZ Małopolska na zebraniu w Gdańsku. XI 1980 w zw. z nieprawdziwymi zarzutami o zorganizowanie prowokacji stawianymi przez członków MKZ pozbawiony funkcji przew., zawieszony w prawach członka.

23 XII 1981 w wywiadzie telewizyjnym nawoływał do zachowania spokoju i zaprzestania strajków. Od 16 III 1983 rencista, prace dorywcze, m.in. pracownik kontraktowy Ganz-Mavag w Budapeszcie. 1986–1989 członek Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Przew. Rady Państwa.

7 VII 1981–21 XII 1989 zarejestrowany jako TW ps. Stasiu przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW Kraków.

Ewa Zająć, Monika Litwińska

Kraków Region Małopolska

Opcje strony