Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciniewicz Zdzisław

Ciniewicz Zdzisław, ur. 30 VIII 1948 w Białymstoku, zm. 6 VI 1985 tamże. Ukończył ZSZ w Białymstoku.

W l. 60. magazynier w Białostockich Zakładach Maszyn i Urządzeń Spożywczych Spomasz, 1973–1976 funkcjonariusz MO (zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia), nast. pracownik Białostockich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego.

8–9 IX i 28 IX – 2 X 1980 uczestnik strajków w BZPOW, przew. KS; od X przew. Komitetu Założycielskiego „S”, nast. przew. KZ; członek Prezydium MKZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek ZR; VII–X 1981 współzałożyciel i przew. KOWzP w Białymstoku.

13–14 XII 1981 (z Franciszkiem Wierzchowskim i Zenonem Juszczakiem) podjął próbę organizacj strajku w BZPOW, ukrył dokumenty związkowe, wydawnictwa niezależne i sztandar KZ „S”; 14 XII internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, 4 I 1982 aresztowany, 11 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku na 1,5 roku więzienia, osadzony m.in. w ZK w Bartoszycach; w wyniku rewizji 19 V 1982 SN Izba Karna zawiesił wykonanie kary na 5 lat, 26 V zwolniony. Wielokrotnie przesłuchiwany.

1980–1981 rozpracowywany przez KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Przetwórnia.

Marek Kietliński|Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry