Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łyjak Albert

Albert Łyjak, ur. 20 I 1960 we Wrocławiu. 1976-1980 uczeń Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławiu.

1981-1984 galwanizer w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Polar we Wrocławiu.

Od I 1981 w „S”.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku w Polarze, 15-16 XII współpracownik Jawnego KS kierującego strajkiem okupacyjnym. 28 I 1982 zatrzymany w AŚ przy pl. Muzealnym we Wrocławiu, 30 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 8 III 1982 zwolniony. III-XI 1982 współpracownik Barbary Sarapuk, drukarz podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”; wielokrotne rewizje mieszkania i wzywany na przesłuchania na komisariat MO przy ul. Jaworowej; 1982-1990 członek SW. 5 XI 1982 – 26 VI 1984 zasadnicza służba wojskowa w karnej kompanii w jednostkach 40 Pułku Artylerii w Jarosławiu, nast. 10 Pułku Kolejowego w Przemyślu, Małaszewiczach, Szydłowcu i ponownie w Przemyślu (co 4 miesiące w innym miejscu, żeby nie miał wpływu na in. żołnierzy). W VII 1984 zwolniony z pracy, nast. przez 18 mies. bez zatrudnienia; 1986-1988 pracownik w prywatnym Zakładzie Przetwórczym Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu (ul. Krzywickiego). Od 1989 – 2011 prywatny przedsiębiorca (działalność handlowa). 1984-1990 drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw m.in. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Replika”, „Walka”, „Jednością Silni”, :Solidarność Nauczycielska” oraz książek, znaczków Poczt Podziemnych (m.in. Poczty SW), cegiełek, banknotów, kart okolicznościowych, kalendarzy; organizator i instruktor szkoleń drukarskich.

Od 2011 redaktor, od 2019 redaktor nacz. „Gazety Obywatelskiej”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Niepodległości (218), Medalem Niezłomni (2016), Medalem Orła Niepodległości (2018), Medalem Patriotów (2021).

Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry