Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łyjak Albert

Albert Łyjak, ur. 20 I 1960 we Wrocławiu. 1976-1980 uczeń Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Chemicznych we Wrocławiu.

1981-1984 galwanizer w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Polar we Wrocławiu.

Od I 1981 w „S”.

14–18 XII 1981 uczestnik strajku w Polarze, 15–16 XII 1981 współpracownik Jawnego KS kierującego strajkiem okupacyjnym. 28 I 1982 zatrzymany, osadzony w AŚ przy pl. Muzealnym we Wrocławiu; 30 I 1982 internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 8 III 1982 zwolniony. III–XI 1982 współpracownik Barbary Sarapuk, drukarz podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”; wielokrotne rewizje mieszkania, wzywany na przesłuchania na komisariat MO przy ul. Jaworowej; 1982–1990 członek SW. 5 XI 1982–26 VI 1984 zasadnicza służba wojskowa w karnej kompanii w jednostkach 40. Pułku Artylerii w Jarosławiu, 10. Pułku Kolejowego w Przemyślu, Małaszewiczach, Szydłowcu i ponownie w Przemyślu (co 4 mies. w in. miejscu, żeby się nie przyzwyczajał i nie miał wpływu na innych). VII 1984 zwolniony z pracy, przez 18 mies. bez zatrudnienia; 1986–1988 pracownik w prywatnym Zakładzie Przetwórczym Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu (ul. Krzywickiego). 1984–1990 drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw m.in. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Replika”, „Walka”, „Jednością Silni”, „Solidarność Nauczycielska” oraz książek, znaczków Poczt Podziemnych (m.in. Poczty SW), cegiełek, banknotów, kart okolicznościowych, kalendarzy; organizator i instruktor szkoleń drukarskich.

1989–2011 prywatny przedsiębiorca (działalność handlowa); 2011–2022 redaktor, 2019–2022 redaktor nacz. „Gazety Obywatelskiej”. Od 2007 członek Stowarzyszenia SW we Wrocławiu, od 2021 prezes Fundacji Kronika Naszego Życia tamże.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Niezłomni (2016).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry