Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Firek Edward

Edward Firek, ur. 26 VIII 1947 w Wałbrzychu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1971 święcenia kapłańskie, 1976 licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W 1965 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, w proteście przeciwko nagonce władz UWr na List biskupów polskich do biskupów niemieckich odszedł z uczelni i wstąpił do seminarium duchownego. W 1966 powołany do służby wojskowej, którą odbył wspólnie z ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzym Popiełuszką w jednostce WP w Bartoszycach (w okresie służby doznał urazu kręgosłupa, po tym wypadku pozostał na trwałe niepełnosprawny). 1971-1976 student teologii na Papieskim Wydziałe Teologicznym we Wrocławiu. 1971-1973 wikariusz w parafii św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy, 1973-1974 św. Anny w Ząbkowicach Śląskich; 1974-1975 Podwyższenia Krzyża Świętego w Boguszowie Gorcach, 1975 na urlopie naukowym, 1976-1984 w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze.

W 1982 kapelan internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze. 1984-2000 proboszcz parafii św. Wita w Niwie k. Polanicy-Zdroju; 1985-1992 kapelan SS Urszulanek Unii Rzymskiej w Polanicy Zdroju. Organizował rekolekcje dla inteligencji katolickiej w Niwie k. Polanicy-Zdroju.

Autor tekstów o tematyce historyczno-religijnej na łamach „Wrocławskiej Gazety Polskiej”. Od 2000 r. zamieszkały w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu. Odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Świdnica, Kamienna Góra, Polanica-Zdrój

Opcje strony

do góry