Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marszałek Lucyna

Marszałek Lucyna, ur. 8 II 1961 w Dynowie k. Rzeszowa. Absol­wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozo­ficzno–Historyczny, kierunek historia (1987), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera tamże, kierunek komunikacja w biznesie (2007).

1976–1978 w ZHP.

W II 1981 uczestniczka strajku o rejestrację NZS na UJ, XI/XII strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na UJ. 1981–1988 kolporterka niezależnych/podziemnych wydawnictw w środowisku akademickim Krakowa, gł. publikacji wydawnictw CDN CDN "CDN", czasopismo wydawane 1982-1989 przez „S” przy Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście; 1983-1985 z podtytułem: „Pismo Informacyjno-Społeczne NSZZ «S»”, w 1985: „Pismo Społeczno-Polityczne Portowców”, 1985-1988: „Gazeta Informacyjna Portowców”, 1988-1989: „Pismo NSZZ «S» Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście”. i Biblioteki Promienistych, oraz pism „Naprzód”, „Kronika Małopol­ska”, „Indeks”, „Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Promieniści”, „Serwis Informacyjny Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności”, „Mimo Wszystko” oraz na terenie Dynowa i Tych.

13–15 XII 1981 wspomagała punkt informacyjny „S” w Colle­gium Novum UJ, m.in. łączniczka ze strajkującą Fabryką Kabli i Maszyn Kablowych Kabel Kabel "Kabel", podtytuł: „Strajkowy serwis informacyjny NZS WSP Kielce”, ukazywał się 19 XI – 8 XII 1981 w czasie studenckiego strajku okupacyjnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. w Krakowie; 1982-1983 w podziemnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Uczestniczka manifestacji, m.in. 17 XII 1981 przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym, akcji ulotkowych. III – VIII 1983 wielokrotnie przesłuchiwana w zw. z wpadką siatki kolporta­żu m.in. Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności oraz zatrzymaniem działaczy KKW NZS; objęta aktem oskarżenia (odpowiadała z wolnej stopy), 26 VIII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. IV 1983 – IV 1985 zastrzeżenie wyjazdów za granicę. 1984–1985 sekretarz Rady Samorządu Studentów UJ, przedstawicielka stu­dentów w Radzie Instytutu Historii i Radzie Wydz. Fil.-Hist. UJ. W 1985 członek komitetu organizacyjnego pierwszego Przeglądu Kabaretów Amatorskich PAKA w Krakowie; 1985–1986 współorganizatorka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mi­strzejowicach niezależnych koncertów w ramach tego przeglądu (w 1988 podziemna „S” przyznała nagrodę kulturalną Komitetowi Organizacyjnemu). 1986–1987 instruktorka ds. kulturalno-oświatowych w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Pod­górze w Krakowie. 1987–2000 kierownik, do 2009 dyr. Domu Kultury Ruczaj tamże, 2009-2022 kierownik Centrum Kultury Ruczaj/Ośrodka Kultury Ruczaj.

1995–2001 założycielka, członek Stowarzyszenia Twórców Kabaretu i Satyry PaKA. Od 2005 członek Stowarzyszenia Podgórskiego. 2007-2015 współzałożycielka, członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabare­towej PaKA. 2009-2018, od 2023 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie/Akademii Ignatianum w Krakowie. Od 2010 członek Stowarzyszenia NZS 1980.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

Sławomir Chmura

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry